Grădina Botanică din Cluj, splendoarea verde a timpurilor trecute și actuale

de | | 4 Minute

Grădina Botanică din Cluj, splendoarea verde a timpurilor trecute și actuale 

Zilele de vară ne ispiteau cu verdele din geam și cu vocalizele păsărilor. Nu excelăm la capitolul ornitologie așa că vom trece sub tăcere specia și numele măiestrelor care ne distrag atenția de la munca riguroasă. Totuși, în această zi de vară nici o pasare nu ne-a încântat auzul și parcă nici verdele naturii nu s-a făcut remarcat. Atenția ne-a fost captată în schimb de cea mai valoroasă comoară pe care o puteam descoperi astăzi. Trăim după principiul că în fiecare zi se află ascunsă o comoară, mică sau mare, și până la apusul fiecărei zile trebuie să o descoperi. Am avut norocul să o descoperim rapid, fulgerător și ne-am bucurat.

Răsfoind cu atenție marea lume a internetului am deschis comoara – Biblioteca Digitală BCU Cluj!

foto: Cristina PaveleanTuri Zoltán

O lume nouă se desfășura sub ochii noștri, exaltarea luând rapid locul seriozității. Nu observasem verdele copacilor pentru că gândul nostru zbura copilăros pe aleile boeme ale Grădinii Botanice ,,Alexandru Borza”.

Grădina Botanică Cluj
Foto: Turi Zoltán
Grădina Botanică la începuturi 

Poate că, în peregrinările noastre prin această oază verde din oraș, nu ne-am gândit să ne întrebăm cum a ajuns ea să ne aparțină, de unde și-a luat energiile benefice pe care le receptăm astăzi și care bucură întreaga comunitate de clujeni. Știam probabil că această minunată grădină își are originile în a doua jumătate a secolului al XIX, că întemeierea acestei instituții științifice și ,,recreative” se leagă de numele distinsului profesor Alexandru Borza și că a fost gândită în conformitate cu tendințele acelei epoci fiind foarte asemănătoare cu alte grădini de acest fel din marile orașe europene.

Grădina Botanică Cluj
Foto. Alexia Preda

Din vremurile trecute, directorul Grădinii Botanice, profesorului Alexandru Borza însuși, ne spune:

,,Când s‘a fondat la 1872 Universitatea maghiară de la Cluj, unicei catedre de botanică i-s′a atașat o vastă grădină, parcul dăruit de contele Mikó Muzeului Național Ardelean, care urma să fie transformat în grădină botanică. O bogată colecție de arbori și arbuști, precum și o florărie-oranjerie modestă formau fondul și începutul mult promițător al unei grădini botanice. La intrarea parcului, pe locul clinicei ginecologice actuale, se afla o clădire cu 4 camere, care servea ca Institut Botanic și birou al direcțiunii. 

Este regretabil , că din aceste începuturi destul de remarcabile și prielnice, primul director. prof. Dr. A. Kanitz, nu i-a reușit să organizeze o instituție solidă, cu viitor. I-s‘au dat numai foarte modeste fonduri, din cari abia a întocmit cu ajutorul grădinarului L.Walz o școală sistematică și de plante medicinale, o mică seră de fier pentru plante tropicale, pe urmă două florării de lemn. Trei din patru părți ale grădinii au rămas neamenajate, adecă 39,940 m² din 68,063 m². Au venit apoi pe rând nenorocirile pe capul acestei grădini primitive școlare.” 

Grădina Botanică Cluj
Foto: Bálint Botond
Atunci când oamenii care doreau să facă ceva mergeau să convingă guvernul și parlamentul țării…

,,…După o luptă titanică îndelungată, directorul Al. Richter a reușit să convingă guvernul și parlamentul țării despre nevoia de a curma această stare insuportabilă. Cu jertfe materiale însemnate s‘a cumpărat, ca recompensă pentru grădina Muzeului, la 1910 – 1912, un admirabil teritoriu pentru o nouă Grădină botanică în ,,Hajongart”, cartierul grădinilor din Cluj. Teritoriul cu o întindere de 18 jugăre era potrivit accidentat, prielnic diferitelor culturi și de o rară frumusețe peisageră…. Profesorul Richter, scos la penzie, n‘a apucat să înceapă organizarea acestei noui grădini. Din lipsă de inițiativă și de fonduri n‘a făcut-o nici urmașul său Șt. Györffy, care a cultivat în grădină pe timpul războiului mondial zarzavat pentru spitale și a adăpostit aici refugiații unguri din 1916, iar mai târziu a îngăduit să se instaleze o stațiune de telegrafie fără fir.” 

Grădina Botanică Cluj
Foto: Cristina Pavelean
Grădina Botanică din Cluj – ,,propagandă pentru verde” 

,,…O preocupare de căpetenie a direcției a fost să promoveze în țară gustul pentru înființarea de grădini botanice școlare, atât de necesare pentru așezarea pe alte baze a învățământului despre natură, transformându-l din verbalism sec în studiu rodnic de observații și experiențe… Probabil că propaganda noastră să aibă un rezultat mai mare de aici înainte, când Ministerul Instrucțiunii va înțelege că are datoria să sprijine această mișcare.” 

Și, în caz că vreți să vă scăldați în verde, vă lăsăm câteva indicii prețioase: 

Orar Grădina Botanică:

15 octombrie – 7 aprilie » grădina este deschisă între 08:00 – 18:00
8 aprilie – 14 octombrie » grădina este deschisă între 08:00 – 20:00

Orar Sere: 

15 octombrie – 7 aprilie » serele sunt deschise între 09:00 – 16:00; ultimii vizitatori intră la 15:45
8 aprilie – 14 octombrie » serele sunt deschise între 09:00 – 18:00, Ultimii vizitatori intră la 17:45
Serele sunt închise în prima zi de luni din fiecare lună.

Taxa de intrare pentru adulți*: 10 lei
Taxa de intrare pentru copii (peste 5 ani), elevi, studenți de la alte universități, pensionari și seniori: 5 lei
*Accesul este gratuit pentru studenții și angajații U.B.B., pe baza carnetului de student și a legitimației de serviciu, copiii sub 5 ani și persoanele cu dizabilități.

Contact:
Str. Republicii, nr. 42
Telefon: 0264 592 152
Email: [email protected]

IMPORTANT: Oferta City Card » AICI

Grădina Botanică Cluj
Foto: Cosmin Stanciu
Sursă bibliografică: Alexandru Borza, Dare de seamă despre starea Grădinii botanice din Cluj în anii 1919 – 1922