Votul pentru proiectele COM’ON Cluj-Napoca a început

de | | 2 Minute

Votul pentru proiectele COM’ON Cluj-Napoca a început

Începând cu data de 18 august 2016, ora 12, tinerii clujeni pot vota pe ideile propuse în cadrul proiectului COM’ON Cluj-Napoca până în data de 7 septembrie 2016.

Votul se derulează online pe platforma www.comoncluj.ro. Rezidenții Municipiului Cluj-Napoca au posibilitatea să voteze pe 15 idei.

Ideile propuse au fost verificate tehnic pentru a vedea dacă propunerile sunt realizabile din punctul de vedere al unor legi și reglementări. În această fază au fost contactate grupurile de inițiative dacă s-a sesizat orice problemă pentru a le ajuta să își adapteze ideea.

În total s-au înregistrat 101 de grupuri care au propus 161 de inițiative pe platforma online COM’ON Cluj-Napoca până în data de 23 iulie 2016. Participarea a fost deschisă oricărui grup de inițiativă format din minim 3 tineri care locuiesc în Cluj-Napoca, au vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, fără nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc.

Grupurile de inițiativă au avut posibilitatea de a propune un proiect cu un buget maxim de 9.000 lei. Alocarea financiară din partea Municipalității va fi de maxim 4.500 de lei.

Scopul acestui proiect este derularea unui proces participativ bazat pe implicarea tinerilor. Pe baza rezultatelor obținute, Municipiul Cluj-Napoca va finanța implementarea unor inițiative ale unor grupuri informale de tineri din localitate care au legătură cu obiectivul municipiului de a dobândi titlul de Capitala Europeană a Culturii 2021.

Care inițiative vor fi sprijinite? Vor fi sprijinite cel puțin 55 de inițiative, plus 5 inițiative ale grupurilor de tineri cu oportunități reduse. Poate și mai multe, depinzând de bugetul ideilor propuse. Totodată, cei care nu vor reuși să prindă finanțare de la Primărie, vor fi încurajați să obțină fondurile pe alte căi. BCR și alți parteneri vor ajuta procesul în acest sens.

Com’ON Cluj-Napoca ’16 este realizat pe baza unui parteneriat format între Fundația Comunitară Cluj și Grupul PONT. Partenerii demersului sunt, de asemenea, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitala Europeană a Culturii și Federația SHARE Cluj-Napoca. Aceste parteneriate servesc conectarea acestei inițiative cu demersurile de anvergură în derulare la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Ediția 2016 a Com’ON Cluj-Napoca este finanțată de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Proiectul este derulat de asemenea cu parteneriatul Fundației ERSTE și a BCR și Asociația pentru Relații Comunitare, entități ce asigură o contribuție semnificativă la implementarea financiară și facilitarea pre-finanțării grupurilor sprijinite prin acest demers.