Talent, muncă, zâmbete și experienţțe frumoase la ediţția a VIII-­‐a a Festivalului Cultural Miraje

de | | 6 Minute

Talent, muncă, zâmbete și experienţțe frumoase
la ediţția a VIII-­‐a a Festivalului Cultural Miraje

A opta ediţție a Festivalului Cultural Miraje a însemnat o experienţă inedită pentru participanţții veniţți din 7 orașe ale ţțării, precum și pentru publicul larg clujean. Peste  200 de participanţți de la școlile speciale din ţțară și școli de masă din Cluj-­‐Napoca au urcat pe scena  Mirajelor pentru a dansa, cânta și juca teatru. Peste 60 de persoane au experimentat ce înseamnă să trăiești în întuneric în cadrul ediţției a doua a “Cafenelei pe întuneric”. Iar alte 30 de persoane au
învăţțat ce reprezintă succesul din filele celor cinci “cărţți vii” prezente la “Biblioteca Vie BSD – Povești de viaţță ale persoanelor cu dizabilităţți”.

Festivalul Cultural Miraje, ediţția a VIII-­‐a, a continuat direcţția trasată anul trecut, și a organizat pe  lângă spectacolele de teatru, dans și muzică și două evenimente de conștientizare a problematicii tinerilor cu nevoi speciale: “Cafeneaua pe întuneric” și “Biblioteca Vie BSD – Povești de viaţță ale persoanelor cu dizabilităţți”.

Cafenea pe intuneric - 18 mai

“Cafeneaua pe întuneric” a fost evenimentul care a dat start Festivalului Cultural Miraje de anul acesta. În prima zi de festival, 18 mai, peste 60 de persoane au experimentat în localul La Cizmărie cum este să te descurci pe întuneric într-­‐o cafenea. Legaţți la ochi și îndrumaţți de voluntari, participanţții s-­‐au așezat la mese și au putut comanda băuturi preparate de un barman nevăzător.

“Mi-­‐a plăcut foarte mult să fiu voluntar și să-­‐i conduc pe oameni la mese pentru că am avut ocazia să văd cum fiecare persoană reacţționează diferit în faţța vulnerabilităţții: unele persoane aveau tendinţța de a fi mult mai independenţți și să se ambiţționeze să se descurce singuri, în timp ce alţții erau foarte ezitanţți, făceau pași mici și le era foarte greu să-­‐și pună încrederea în alţți oameni. Am conștientizat că poţți face o diferenţță pentru persoanele nevăzătoare, dacă ești dispus să le acordezi “ochii tăi” și un pic din timpul tău.” (Bianca Marcoci, voluntar “Cafeneaua pe întuneric”)

În următoarele două zile, 19 și 20 mai, tineri artiști cu și fară dizabilităţți din Arad, Buzău, Cluj-­‐Napoca, Sibiu, Pașcani, Simeria, Șimleu Silvaniei, Târgu Frumos au urcat pe scena Casei de Cultură a Studenţților din Cluj-­‐Napoca, pentru a demonstra că arta nu are limite. Sala de spectacole s-­‐a încărcat cu bucuria tinerelor talente, pentru care dizabilitatea nu reprezintă o barieră. Elena Ivanca, actriţță la Teatrul Naţțional Cluj-­‐Napoca împreună cu fiul ei Vlad Corb, au menţținut atenţția publicului prin interactivitatea și naturaleţțea discursului din postura de prezentatori.

“Au fost două seri frumoase şi pline de bucurie alături de copii, care mi-­‐au umplut sufletul de fericire.” (Ivona, spectactor Festivalul Cultural Miraje) Spectacolul-­‐concurs a avut trei secţțiuni: teatru, dans și muzică. Fiecare echipă participantă a fost răsplătită cu un premiu pentru munca depusă și pentru talentul arătat de către un juriu format din specialiști în domeniu. Printre membrii juriului a fost și actorul Petre Băciou, de la Teatrul Naţional Cluj-­‐Napoca. Acesta a răspuns prompt invitaţției organizatorilor, fiind desemnat și președinte al juriului. Pe lângă premiile I, II, III și premiile speciale, fiecare secţțiunea a avut un câștigător al trofeului Festivalului Cultural Miraje.

Trofeul Festivalului Miraje este un premiu care a fost introdus începând cu ediţția de anul trecut. Atunci, în urma unui concurs de design dedicat Trofeului Festivalului, un elev de la Centrul pentru Pedagogie Curativă Simeria a sculptat în lemn ceea ce reprezintă pentru el Miraje.

„Chiar dacă aripile mele sunt frânte, pot să zbor și pot face ca visele mele să devină realitate”, este mesajul tânărului privind Trofeul Festivalului Cultural Miraje.

La secţțiunea Teatru Trofeul Festivalului a fost câștigat de trupa CALOR de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-­‐Napoca. Tinerii, pregătiţți de Delia Oancea, actriţță la Teatrul Național Cluj-­‐Napoca, au jucat piesa “De mers în pustiu” de Dumitru Solomon.

“Teatrul m-­‐a ajutat să mă concentrez mai uşor, să învăţț să îi ascult pe cei din jur şi ce înseamnă o echipă. Pentru ca spectacolul să iasă bine este nevoie de concentrare şi atenţție, iar noi, ca trupă de teatru am reuşit acest lucru deoarece suntem uniţți. Pe parcursul anilor, trupa de teatru CALOR a schimbat membri, dar, dăruirea, numele şi dorinţța de a fi pe scenă şi a face să iasă cât mai bine un spectacol a rămas neschimbată. Această experienţță rămâne unică şi puternică în interiorul meu.“ (Adina Odobaşa, trupa de teatru CALOR, câștigători ai Trofeului Miraje – secţțiunea Teatru)

Pentru secţțiunea Muzică, câștigătoarea Trofeului a fost Larisa Dodea, elevă în clasa a IX-­‐a la Colegiul Economic „Iulian Pop” din Cluj-­‐Napoca. Pentru Larisa a fost prima experienţță pe o scenă mare și una care i-­‐a adus premiul cel mare.

“A fost o experienţță incredibilă. Nu am avut nici un fel de emoţții pe scenă, pentru ca din clipa în care am urcat am fost aplaudată de public și încurajată de prezentatori. La concurs am interpretat piesa “Canon Rock” pe care am învăţțat-­‐o singură cu două săptămâni înaintea concursului. Am fost foarte uimită să plec acasă cu trofeul, pentru ca era prima dată când am cântat pe o scenă adevărată și mi-­‐am propus ca singurul lucru cu care sa plec de acolo să fie experienţța. Dar nu a fost așa. M-­‐am bucurat pentru că munca mea a fost răsplătită cu multe aplauze și felicitări. Acest concurs mi-­‐a dat un avânt pentru a continua în această lume a muzicii.” (Larisa Dodea, câștigătoare a Trofeului Miraje – secţțiunea Muzică)
Trupa de dans IRIS, formată din elevi de la Școala Gimanzială Specială Pașcani și Liceul Teoretic “Miron Costin” din Pașcani a câștigat Trofeul Festivalului la secţțiunea Dans. Trupa reprezintă chiar ideea festivalului: integrarea tinerilor cu nevoi speciale în rândul celor din învăţțământul de masă. Anul trecut, aceeași trupă a primit locul I.

Dans
“Cred că cel mai important lucru este că, împreună, am oferit șansa acestor copii speciali să evolueze pe o scenă adevărată, ca niște artiști adevăraţți ce sunt. Am fost impresionaţți de fiecare moment artistic prezentat, știm câtă muncă se ascunde în spatele unui asemenea moment și ne bucurăm dacă și noi, la rândul nostru, că am reusit să vă încântăm privirea și inima cu dansul nostru.” (prof. Adriana Girbu și prof. Oana Plaiu, coordonatori IRIS, câștigători ai Trofeului Miraje – secţțiunea Dans)

În dimineaţța zilei de 20 mai, participanţții de la Festival s-­‐au antrenat la Atelierele Miraje. Teatru, dans, mișcare și muzică de improvizaţție au fost principalele teme ale workshopurilor organizate în cadrul Liceului Special pentru Deficienţți de Vedere Cluj-­‐Napoca. Noutatea atelierelor a constat în faptul că la atelierul de mișcare tinerii au putut să se caţțăre pe panoul de escaladă din incinta liceului.

Ultima zi de festival, 21 mai, a fost dedicată evenimentelor de conștientizare a provocărilor cu care se confruntă zi de zi persoanele cu dizabilităţți. Evenimentele au luat forma unei Bibliotecii Vii și a unui “Labirint senzorial” (găzduit de Liceul Special pentru Deficienţți de Vedere Cluj-­‐Napoca).

“Biblioteca Vie BSD – Povești de viață ale persoanelor cu dizabilităţți”, organizată în parteneriat cu Biroul pentru Studenţți cu Dizabilităţți (BSD) din cadrul Universităţții Babeș-­‐Bolyai a adunat aproximativ 30 de persoane. Liceeni cu nevoi speciale, precum și studenţți și liceeni de la unităţțile de învăţțământ de masă au fost prezenţți în Galeria Casa Artelor pentru a asculta poveștile celor 5 cărţți vii.

Un psihopedagog, un scriitor, un doctorand la istorie, un realizator radio și o profesoară și-­‐au deschis paginile propriei povești de viaţță, încercând să sublinieze ideea Festivalului: dizabilitatea nu este o barieră în faţța succesului. Cu optimism, speranţță și uneori autoironie au reușit să treacă peste provocarea pe care le-­‐a oferit-­‐o viaţța.

“Biblioteca vie este o idee îndrăzneaţță a organizatorilor. Prezentările au fost impresionante, oamenii au trecut cu demnitate peste problemele ivite, mergând chiar până la tratarea cu umor a aspectelor legate de apariţția deficienţțelor sau de marginalizarea în societate.” (Dorel Farcaş – profesor, Liceul Special pentru Deficienţți de Vedere, Cluj-­‐Napoca)

***
Ediţția a VIII-­‐a a Festivalului Cultural Miraje a fost organizată de Fundaţția pentru Implicarea Tinerilor (FIT), Liceul Special pentru Deficienţți de Vedere Cluj-­‐Napoca și Clubul Lions Genesis Cluj-­‐Napoca.

Festivalul Cultural Miraje a fost fondat în 2008 la iniţțiativa unor tineri de la Liceul Special pentru Deficienţți de Vedere Cluj-­‐Napoca și a unor voluntari ai programului YouthBank Cluj. Începând cu ediţia a III-­‐a Festivalul s-­‐a extins la nivel naţțional.

De-­‐a lungul celor opt ediţții peste 2.450 de tineri au urcat pe scena Mirajelor pentru a susține în jur de 200 de spectacole de teatru, dans și muzică în faţța a peste 6.800 de spectatori.

Mai multe detalii despre Festivalul Miraje găsiţți pe www.miraje.ro sau pe pagina de Facebook a
Festivalului.