Sustinerea Educatiei Nonformale de catre Misterul Educatiei

de | | 4 Minute

Sustinerea Educatiei Nonformale de catre Misterul Educatiei

Schimbări de politici publice care vizează programele de educaţie nonformală din România, susţinute de Ministerul Educaţiei

Peste 160 de actori importanţi pentru domeniul educaţiei nonformale au participat la cafenele publice „Educaţia nonformală. Tot educaţie!”, organizate la nivel naţional de Fundaţia Noi Orizonturi în perioada iunie – iulie 2014.
24 dintre participanţii la aceste evenimente intră acum în procesul de realizare a 3 documente de poziţie ce îşi propun să aducă schimbări de politici publice pentru susţinerea educaţiei nonformale în România.

Reprezentanţi din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi-au exprimat deja dorinţa de a face parte din grupurile de lucru ce vor realiza documentele de intervenţie: În calitate de inspector al Ministerului Educaţiei Naţionale, responsabil, alături de colegele mele Rodica Diana Cherciu şi Daniela Călugaru, de coordonarea la nivel naţional a domeniului activităţilor educative, şcolare şi extrașcolare, mi-a făcut plăcere să particip la una dintre cafenelele publice organizate în cadrul acestui proiect. Discuţiile au fost intense şi interesante şi, sper eu, vor urma documente solid argumentate şi susţinute, care vor da educaţiei nonformale recunoaşterea atât de necesară şi meritată.”, a declarat Cătălina Chendea (Inspector de specialitate, Ministerul Educaţiei Naţionale), participantă la cafeneaua publică „Educaţia nonformală. Tot educaţie” organizată în Bucureşti.

Cafenelele publice au avut loc la Craiova (27 iunie), Bucureşti (15 iulie), Cluj-Napoca (15 iulie) şi Iaşi (24 iulie) şi reprezintă prima parte a proiectului „Educaţia nonformală. Tot Educaţie!” – Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, cu suma de 74.990 EUR, în cadrul Fondului ONG în România.

24 dintre participanţii la eveniment – profesori şi alţi reprezentanţi ai sistemului de învăţământ, ai autorităţilor publice, ONG-uri dedicate educaţiei, asociaţii de părinţi – vor forma în august 3 grupuri de lucru pentru realizarea a 3 documente de intervenţie în ce priveşte susţinerea programelor de educaţie nonformală în România. Pentru ca la finalul proiectului, în noiembrie 2015, să transformăm cel puţin unul dintre aceste documente într-o propunere de schimbare de politică publică, grupurile de lucru vor avea susţinerea constantă a unor experţi în advocacy.

Documentele de intervenţie vor avea la bază temele de discuţie abordate în cadrul evenimentelor: Profesorii – actori cheie în implementarea programelor de educaţie nonformală în şcoli; Resursele necesare pentru susţinerea programelor de educaţie nonformală; Calitatea şi rezultatele programelor de educaţie nonformală din România; Şcoala Altfel – bune practici şi recomandări.

Chiar dacă discuţiile au avut loc în 4 oraşe diferite, au existat probleme comune identificate în cadrul evenimentelor dedicate educaţiei nonformale. Iar o parte dintre acestea sunt:

  • Pentru că există o ruptură puternică între cele două sisteme de învăţare: formal şi nonformal, participanţii la eveniment au sugerat chiar mai mult decât organizarea unor cursuri de pregătire a profesorilor în educaţia nonformală şi anume: „revitalizarea” modulelor pedagogice destinate studenţilor care îşi doresc să fie profesori, prin introducerea de contexte prin care aceştia să experimenteze metodele creative de educaţie nonformală. Este nevoie deci de o mai mare prezenţă a elementelor practice în formarea viitorilor profesori.

  • O dezbatere constantă în cadrul cafenelelor a fost legată de introducerea programelor de educaţie nonformală în curriculumul obligatoriu. Există riscul ca formalizarea acestui tip de activităţi educaţionale să reducă rezultatele lor de învăţare. Cu toate acestea, având în vedere nevoia elevilor de experienţă practică, participanţii la eveniment au sugerat introducerea în Curriculumul Naţional a disciplinelor care dezvoltă abilităţi de viaţă în rândul tinerilor, ceea ce i-ar motiva pe elevi să „aplice teoria” în viaţa reală.

  • Implicarea insuficientă a părinţilor în actul educativ a fost o altă problemă semnalată în cadrul evenimentelor. Iar o soluţie pentru această situaţie a fost susţinerea de acţiuni de educaţie nonformală care să implice deopotrivă profesori, copii şi părinţi. Menţinerea unei legături mai strânse între şcoală şi părinţi este necesară, după spusele participanţilor la eveniment – mai ales profesori, pentru ca procesul de învăţare să fie unul de succes.

  • Şcoala Altfel – o iniţiativă de apropiere a sistemelor de învăţare formal şi nonformal foarte apreciată, însă pentru care au fost sugerate reglementări la nivel legislativ. În acest moment, programul nu beneficiază de suficiente resurse financiare: acest lucru îngreunează realizarea de activităţi nonformale în cadrul şcolii, unii profesori fiind nevoiţi să plătească din buzunarul propriu anumite activităţi pe care au dorit să le realizeze alături de elevi. În acelaşi timp, programul este interpretat diferit de fiecare şcoală în parte şi nu există un ghid al aplicării acţiunilor de educaţie nonformală în şcoală, ceea ce a arătat că duce la riscul de a fi realizate activităţi fără obiective de învăţare (precum simple ieşiri în parc).

Subiectele discutate în cadrul acestor evenimente au avut în vedere nevoile programelor de educaţie nonformală din România, identificate prin „Raportul de analiză şi recomandări pentru dezvoltarea unei politici publice şi a unei strategii pentru susţinerea educaţiei nonformale în sistemul educaţional”, realizat de Lector Dr. Oana Moşoiu şi publicat în 2013 cu sprijinul Romanian-American Foundation.

Pentru a afla concluziile celor 4 cafenele publice, precum şi cele mai noi ştiri despre proiectul „Educaţia nonformală. Tot educaţie!”, vă rugăm să accesaţi www.noi-orizonturi.ro/toteducatie

Despre:

Încă din anul 2000, Fundaţia Noi Orizonturi (FNO) oferă tinerilor modele de educaţie prin experienţă de calitate, ca o strategie de dezvoltare durabilă a societăţii. Prin programe iniţiate în România, care au reuşit să aibă ecou internaţional, FNO creează contexte prin care tinerii îşi dezvoltă abilităţi de viaţă (comunicare, lucru în echipă, tehnice etc) şi devin mai responsabili şi implicaţi în comunitate. Cele două programe naţionale, care se desfăşoară de aproape 15 ani sunt: IMPACT – educaţie prin serviciu în folosul comunităţii – şi VIAŢA – prima tabără de educaţie prin aventură din România. (www.noi-orizonturi.ro)

Educaţia nonformală. Tot educaţie!” – Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Prin natura activităţilor sale, proiectul se înscrie în Componenta Dezvoltarea capacităţii ONG, a Fondului ONG în România, Subcomponenta 5.2. Sprijin pentru iniţiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România şi creşterea reprezentării sectorului neguvernamental. Acesta vine în completarea eforturilor realizate până acum în cadrul unor proiecte precum Reţeaua de Educaţie Nonformală şi portalul nonformalii.ro, dezvoltate cu implicarea ANPCDFP şi FDSC. (www.fondong.fdsc.ro).