Stagii de practică în Marketing: în format digital & video, cu șabloane de lucru create de specialiști și BURSE pentru cei mai buni studenți!

de | | 4 Minute

Stagii de practică în Marketing

Studenții din Cluj și din mai multe regiuni ale țării se pot înscrie în această perioadă în stagii de practică în Marketing Online, în cadrul SEO 365 Academy. Odată acceptați în program, aceștia vor putea să învețe în format digital și video bazele muncii în SEO, Copywriting, Social Media Marketing și Influencer Marketing. 

Începerea anului universitar a adus cu sine noi provocări pentru studenți, iar una dintre ele ar fi înscrierea în cadrul unor stagii de practică optimizate pentru actualul context pandemic, dar și – în general – pentru generația actuală și tendințele în educație la nivel global. Stagiul de practică „Digital. Creativ. Marketing” lansează un îndemn clar: „Pune-ți pasiunea în practică!”

Condiții de înscriere

În programul dezvoltat de SEO 365, agenție de SEO și Marketing Online, sunt invitați să se înscrie studenții care îndeplinesc toate aceste condiții: 

  • Au domiciliul în următoarele regiuni: regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj), dar și în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest și Centru. 
  • Se află în anii II-III sau III-IV de studiu nivel Licență (în funcție de durata totală, ultimii doi ani de studiu) sau anii I și II, nivel Master;
  • Urmează facultăți cu specializări diverse – pot fi facultăți de profil în domeniile Marketing, Comunicare, Media sau Jurnalism, Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor, Mecatronică și robotică, Inginerie și management, Științe administrative, Științe ale comunicării, Sociologie, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Informații și securitate națională, Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Economie, Management, Finanțe, Economie și afaceri internaționale, Psihologie, Științe ale educației, Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Afaceri internaționale, Informatică economică și Litere.

Mai multe informații pot fi găsite pe pagina de prezentare a proiectului, iar studenții care sunt interesați se pot înscrie prin simpla completare a unui formular

Stagii de Practică

325 de studenți, 150 de burse în valoare de câte 1.000 lei

În total, un număr de 325 de studenți se vor putea înscrie în programul e-learning „Stagii de practică în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest”. Pe parcursul anului universitar trecut au fost ocupate o parte dintre locuri, iar în următoarea perioadă noi grupe de studenți vor fi create. 

Din rândul celor 325 de studenți care vor participa în cadrul acestor stagii de practică, până la finalul programului, cei mai buni 150 de studenți vor fi sprijiniți prin acordarea unor burse în valoare de câte 1.000 lei

Învățare online. Quiz-uri și sarcini creative. Șabloane de lucru

Stagiul de practică #DigitalCreativMarketing este structurat pe etape clare de lucru. După etapa de înscriere și selecție, studenții vor trece prin etapa de învățare – una dintre preferatele stagiarilor care au parcurs deja programul. 

Materialele de învățare sunt structurate pe 4 module și sunt puse la dispoziția studenților sub forma unor cursuri video, pe o platformă e-learning. Astfel, aceștia vor învăța despre SEO, Copywriting, Social Media Marketing și Influencer Marketing, vor primi șabloane de lucru realizate de specialiști în domeniu și sfaturi care-i vor pregăti pentru piața muncii și activitățile profesionale specifice. 

În etapa creativă – aplicativă, studenții primesc quiz-uri de testare a cunoștințelor și sarcini de lucru specifice New Media. Stagiul de practică se încheie prin realizarea unui proiect final, care le asigură studenților și certificarea. 

Sună interesant? Etapa a II-a de selecție, pentru acest an universitar, a început deja! 

Stagii de Practică 2

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării studenților din învățământul universitar la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică pentru 325 de studenți din instituțiile de învățământ cu profil în domeniile amintite. 

Programul își propune, totodată, să faciliteze integrarea acestor studenți pe piața muncii și să contribuie la creșterea numărului de absolvenți de învățământ universitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă. În acest sens, dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung între agenții economici și universități, prin care aptitudinile studenților să fie valorificate, iar cunoștințele lor teoretice să fie puse în practică în contextul cerințelor actuale de pe piața muncii, asigură o continuitate între programa universitară, cerințele pieței muncii și interesele studenților.

„Stagii de practică în domeniile Marketing, Comunicare, Media și Jurnalism pentru studenții din Regiunea Nord-Vest” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 (Educație și competențe), Obiectiv Specific 6.13, Cod MySMIS 133495. Valoarea totală a proiectului este de 1.814.693,79 de lei, valoarea cofinanțată de Uniunea Europeană fiind de 1.465.365,23 de lei. Programul se desfășoară în perioada 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2022. 


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.