Județul Cluj devine „Smart Territory” prin trei aplicații inovatoare

de | | 3 Minute

Județul Cluj devine „Smart Territory” prin trei aplicații inovatoare

Vești bune! Județul nostru se modernizează și devine „Smart Territory”! Alături de digitalizarea și facilitarea cetățenilor la serviciile administrative online, proiectul „Județul Cluj – Smart Territory”, finanțat din fonduri europene, urmărește introducerea unor sisteme informatice dedicate îmbunătățirii relației dintre cetățeni și instituțiile publice.

Foto: @dumitruraulv

Consiliul Județean Cluj a găzduit miercuri, 3 iulie 2019, o ședință tehnică de lucru în cadrul proiectului „Județul Cluj – Smart Territory”. Întâlnirea a fost axată pe opiniile arhitecților, urbaniștilor, inginerilor, proiectanților asupra depunerii documentelor online. În cadrul ședinței s-a discutat și despre experiența avută în obținerea actelor administrative sau despre modalitățile prin care se pot aduce îmbunătățiri aceste experiențe, prin procesul de digitalizare.

Smart Territory
Foto: exponentul.ro

Proiecte inedite pentru cetățeni

Proiectul „Județul Cluj – Smart Territory” introduce trei soluții informatice inovatoare care nu au mai fost implementate efectiv până acum la nivel național, cu atât mai puțin la nivel județean sau local.

Astfel, într-o primă etapă, Consiliul Județean intenționează implementarea unui concept extrem de util în vederea reducerii birocrației – Ghișeul Unic. Aici, orice cetățean se va putea prezenta în vederea depunerii și ridicării documentațiilor urbanistice, fără ca acesta să fie nevoit a se mai deplasa fizic la celelalte instituții pentru obținerea avizelor în baza cărora se eliberează, spre exemplu, autorizația de construire.

Smart Territory

Un element inovator îl reprezintă faptul că acest ghișeu unic este, în același timp, și o platformă electronică care asigură posibilitatea încărcării și transmiterii online a tuturor documentelor necesare.

Seria întâlnirilor de lucru în cadrul proiectului „Județul Cluj – Smart Territory” va continua cu specialiști din domeniul IT și cetățeni – beneficiarii serviciilor publice.

Atlas teritorial și digitalizarea arhivelor instituțiilor

O altă aplicație pe care administrația județeană urmează să o integreze și să o implementeze în strategia de informatizare a instituției o reprezintă Atlasul Teritorial. Acesta este un sistem informatic integrat care dorește să vină în sprijinul decidenților ce implementează politici publice în domeniul dezvoltării teritoriale județene, printr-o fundamentare tehnico-economico-socială cât mai riguroasă.

Astfel, prin intermediul noii aplicații se vor putea analiza și urmări în timp și spațiu o serie de indicatori din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii și dezvoltării regionale, etc. În plus, Atlasul Teritorial va reuni bazele de date disponibile ale diverselor instituții publice din județ, asigurând un acces interactiv și permanent la informații actualizate necesare procesului decizional și planificării strategice a județului.

Smart Territory

Nu în ultimul rând, proiectul finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) vizează și implementarea unei soluții electronice de gestionare a documentelor create în cadrul instituției – digitalizarea arhivei.

Această măsură de simplificare a administrării documentelor, respectiv de scanare și retro-digitalizare a arhivei, este absolut indispensabilă în contextul activității tot mai complexe desfășurate de Consiliul Județean, instituție care aproape își dublează anual cantitatea de acte prelucrate.