Interviu Julio Iglesias: „Pur şi simplu m-am îndrăgostit de acest oraș!”

de | | 7 Minute

Cel mai iubit artist latin al tuturor timpurilor se reîntoarce în inima Ardealului după mai bine de 7 ani de absență. Însuși artistul a ales acest oraș drept locație, afirmând că îl leagă foarte multe amintiri plăcute din Cluj și a rămas profund impresionat de căldura cu care l-a întâmpinat publicul în trecut.

În rândurile de mai jos vă invităm să descoperiți un om cu un suflet deosebit, un artist complet ale cărui melodii au fermecat (și continuă să o facă) generații întregi de romantici:

1. Care este secretul minunatelor concerte pe care le pregătiţi cu atât de multă pasiune?
Julio Iglesias: Mulţumesc. Cred că secretul e chiar pasiunea în sine. Câtă vreme simţi acea emoţie puternică pentru muzică, câtă vreme inima şi mintea îţi sunt interconectate, e uşor să mergi mai departe. Cea mai mare bucurie a mea este să văd publicul fericit, la finalul concertului.

2. Cu ce gen de public vă simţiţi mai în largul dumneavoastră? Cu cel liniştit sau cu cel mai dinamic, mai gălăgios…
Julio Iglesias: Întotdeauna mi-a plăcut să comunic cu publicul. Un concert nu înseamnă doar a cânta, ci şi a crea o legătură specială cu cei care vin să te vadă, pe baza emoţiilor evocate de muzică.

3. Aveţi vreun regret în ceea ce priveşte cariera dumneavoastră? Sau viaţa de familie?
Julio Iglesias: Da, am, dar prefer să nu mă gândesc la regrete. Este important să înveţi din greşeli, dar nu să trăieşti în trecut. Regret, de exemplu, că nu am petrecut mai mult timp cu cei trei copii mai mari ai mei, fiica mea Chábeli şi fiii mei Julio Junior şi Enrique, atunci când erau mici. Călătoream foarte mult, eram în turnee, şi nu am putut să petrec împreună cu ei pe cât de mult timp mi-aş fi dorit. Am încercat să schimb asta cu cei cinci copii ai mei mai mici, aşa că întotdeauna merg acasă când am câteva zile libere între două concerte.

4. Dacă aţi privi înapoi la parcursul dumneavoastră ca om… ca artist, aţi schimba ceva?
Julio Iglesias: Viaţa a fost extrem de generoasă cu mine. După accidentul de maşină pe care l-am avut la 20 de ani, am fost semi-paralizat pentru un an şi jumătate iar doctorii spuneau că nu voi mai putea merge vreodată. Totuşi, viaţa mi-a dat o a doua şansă. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce am.

5. Cum vă petreceţi timpul liber? Care sunt pasiunile dumneavoastră?
Julio Iglesias: Am o viaţă activă, nu îmi iau niciodată concediu. Când nu sunt în turneu, stau acasă, cu familia mea. Petrec multe ore în studioul de înregistrări, re-înregistrând cântecele mele cu tehnologii de sunet noi, moderne, sau lucrând la un nou album, precum cel care va fi lansat în curând. Îmi place de asemenea să înot, să fac plajă, să iau prânzul şi cina împreună cu soţia mea şi cei cinci copii ai noştri sau cu prietenii apropiaţi.

interviu Julio Iglesias

6. Un sfat pentru tinerii artişti?
Julio Iglesias: Ştiţi, nu îmi place să dau sfaturi. Toată lumea îşi cunoaşte propriile circumstanţe, deprinderile şi obiectivele mai bine decât oricine altcineva şi, pornind de aici, poate să ia cele mai adecvate decizii pentru cariera sa. Aş spune doar că e important înveţi în continuu şi să ai standarde înalte de calitate în ceea ce faci.

7. Care este cea mai dragă amintire a dumneavoastră din România?
Julio Iglesias: Am multe amintiri frumoase din România; e greu să aleg doar una. Primele mele amintiri sunt legate de Braşov şi de dragul meu prieten, Valeriu Lazarov. El m-a adus pentru prima dată în România în 1969, când am concurat la Festivalul Cerbul de Aur. A fost primul meu festival din afara Spaniei şi eram foarte încântat. Am mers la Braşov în februarie sau martie, şi era aşa de frig… Nu eram obişnuit cu temperaturi aşa de joase. (Râde).

8. De ce aţi ales să susţineţi un concert şi la Cluj? Ce anume vă leagă de acest oraş?
Julio Iglesias: Am cântat la Cluj, pentru prima dată, în 2008. Pur şi simplu m-am îndrăgostit de oraş. Nu am avut ocazia să văd prea mult din el, pentru că am stat destul de puţin în acel an (a trebuit să plecăm imediat după concert către următorul oraş din turneul mondial), însă timpul petrecut la Cluj a fost suficient ca să văd că oraşul are un farmec aparte, clădiri frumoase şi, cel mai important, oameni minunaţi.

9. Care este locul dumneavoastră preferat din Cluj?
Julio Iglesias: Câtă vreme simt dragostea oamenilor, mă simt minunat oriunde. Pentru mine, oraşele care îmi plac nu ţin în mod necesar de a fi într-un loc anume, ci de a te simţi binevenit. Ar trebui să spun şi că aştept cu nerăbdare să văd Sala Polivalentă, unde va avea loc concertul, pentru că mi s-a spus că este o sală nouă, uimitoare.

10. Un mesaj pentru publicul clujean care abia aşteaptă să vă întâlnească!
Julio Iglesias: Sunt cu adevărat fericit să mă întorc la Cluj şi să cânt pentru dumneavoastră! Vă mulţumesc foarte mult pentru că mi-aţi dat şansa să mă întorc după 7 ani. Vă trimit tuturor o îmbrăţişare şi de abia aştept să vă întâlnesc la Sala Polivalentă pe 22 mai. Toată dragostea mea pentru toţi clujenii şi pentru restul Transilvaniei!

https://www.youtube.com/watch?v=jZZ8rDQXlZc

English version

1. What is the secret of the wonderful concerts you have been preparing with such passion?
Julio Iglesias: Thank you. I think the secret is passion itself. As long as you feel that strong emotion for music, as long as your heart and brains are interconnected, it´s easy to go on. My greatest joy is to see the audience happy, at the end of the concert.

2. What kind of audience do you feel most at ease with? A quiet one or one that is more dynamic, more noisy…
Julio Iglesias: I´ve always liked to communicate with the audience. A concert is not only about singing, but also about setting up a special connection with the people who came to see you, based on the emotions the music raise.

3. Do you have any regrets in what your career is concerned? Or your family life?
Julio Iglesias: Yes, I do, but I prefer not to focus on regrets. It´s important to learn from the mistakes, but not to live in the past. I regret, for instance, not having spent more time with my three older children, my daughter Chábeli and my sons Julio Junior and Enrique, when they were little. I was travelling a lot, on tour, and I could not be with them as often as I would have liked. I´ve tried to change that with my five little children, so I always travel at home, when I have some days off between one concert and another.

4. If you were to look back on your journey as a person…. as an artist, would you change anything?
Julio Iglesias: Life has been very generous with me. After the car accident I had, when I was 20, I was semiparalyzed for one year and a half and the doctors said that I would never be able to walk again. Nevertheless, life gave me a second chance. I´m grateful for everything I got.

5. How do you spend your free time? What are your hobbies?
Julio Iglesias: I have an active life, I never go on holidays. When I´m not on tour, I stay home, with my family. I spend many hours in the recording studio, re-recording my songs with the new, modern sound technologies, or working on a new album, like the one which will be released soon. I also like to swim, to sunbathe, to have lunch and dinner with my wife and our five kids or with good friends.

interviu Julio Iglesias

6. A word of advice for the young artists?
Julio Iglesias: You know, I don´t like to give advice. Everybody knows his own circumstances, his skills and goals better than anyone else and, based on this, he can make the most appropriate decisions for his career. I would just say that it´s important to keep learning and to have high quality standards in your work.

7. What is your most cherished memory of Romania?
Julio Iglesias: I have many beautiful memories related to Romania; it´s difficult to choose only one. My first memories are about Brasov and my dearest friend, Valeriu Lazarov. He took me for the first time to Romania, in 1969, when I competed at the Golden Stag Festival. It was my first festival out of Spain and I was very excited. I went to Brasov in February or March and it was so cold… I was not used at all to such low temperatures. (Laughs)

8. Why did you choose to have a concert in Cluj as well? What ties you to this city?
Julio Iglesias: I performed in Cluj, for the first time, in 2008. I simply fell in love with the city. I did not have the opportunity to see much of it, because I had quite a short stay that year (we had to leave immediately after the concert to the next city of the world tour), but the time I spent in Cluj was enough to see that the city had a special charm, beautiful buildings and, most of all, wonderful people.

9. What is your favourite place in Cluj?
Julio Iglesias: As long as I feel people´s love, I feel great anywhere. For me, the cities I like are not necessarily about being in a specific place, but about feeling welcome. I should also say that I´m looking forward to see Sala Polivalenta, where the concert will take place, as I´ve been told that it´s a new, amazing, hall.

10. A message for your fans from Cluj who can hardly wait to meet you!
Julio Iglesias: I am truly happy to come back to Cluj and sing for you! Thank you so much for giving me the opportunity to return after 7 years. I´m sending you a big hug and I can´t wait to see you at Sala Polivalenta, on May 22nd. All my love, to all the people in Cluj and the rest of Transylvania!

Iulia Iancu
redactor Cluj.com