Electricitatea nu mai e un lux, chiar și pentru chiriași

de | | 4 Minute

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a hotărât noi reguli pentru furnizorii de electricitate. Astfel, consumatorii beneficiază de anumite facilități, în cazul în care furnizorii nu își exercită exemplar serviciile.

Cei afectați de pene de electricitate pot primi de-acum compensații de până la 300 lei. În plus, pentru racordarea unei locuințe noi la rețeaua de electricitate nu mai este nevoie de actul de proprietate. Așadar, chiar și cei care stau cu chirie în Cluj sau în alte părți pot beneficia de noile reglementări. Pentru că, dacă se întrerupe furnizarea de curent electric de multe ori, chiar și pentru câteva minute, cei afectați pot primi de-acum de la distribuitorii de electricitate o serie de compensații financiare.

Despăgubiri pentru penele de curent

Potrivit unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în anumite condiții, distribuitorii trebuie să plătească celor afectați de penele de curent despăgubiri de până la 300 de lei. Au fost stabilite și limite maxime de timp pentru preluarea, de către distribuitori, a apelurilor telefonice ale clienților. Ordinul 46/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 649 și se aplică deja. Acesta stabilește și includerea întreruperilor scurte, cuprinse între trei secunde și trei minute, în categoria celor care se monitorizează și pentru care operatorii de distribuție sunt obligați să acorde compensații la depășirea numărului maxim stabilit prin standard.

Cei afectați de pene scurte de curent pot primi de la distribuitori sume după cum urmează:

– pentru înaltă tensiune: 300 de lei – dacă apar peste 10 întreruperi pe an;
– pentru medie tensiune: 10 lei – dacă apar peste 10 întreruperi pe săptămână în mediul urban și 20 de întreruperi pe săptămână în mediul rural;
– pentru joasă tensiune: 5 lei – în cazul în care apar peste 10 întreruperi pe săptămână în mediul urban și 20 de întreruperi pe săptămână în mediul rural.

Timpul costă

Abonații la electricitate pot să-și monteze analizoare de calitate. Acestea se pot utiliza în relațiile contractuale cu operatorii de distribuție. Cu alte cuvinte, utilizatorii le pot demonstra astfel furnizorilor de electricitate, cu ajutorul acestor dispozitive, numărul și durata penelor de curent într-o anumită perioadă și eventualele abateri de la parametrii stabiliți în contractul de furnizare pentru curentul electric. Același ordin ANRE menționat stabilește și valorile maxime de timp pentru preluarea apelurilor telefonice ale utilizatorilor rețelei de electricitate prin centrele de telefonie gestionate de distribuitori. Acestea nu vor trebui să depășească:

– 30 secunde de la inițierea apelului până la preluarea acestuia, fără intervenția operatorului uman;
– 180 secunde de la preluarea apelului pentru posibilitatea utilizatorului de a selecta opțiunea de a transfera apelul la un operator uman;
– 20 minute de la preluarea apelului pentru începerea convorbirii utilizatorului cu un operator uman.

Această măsură vizează îmbunătățirea comunicării între clienți și distribuitorii de energie electrică, astfel încât timpii de așteptare să se reducă, iar problemele semnalate de utilizatori să se remedieze mai rapid.

Potrivit Ordinului ANRE 235/2019, în cazul în care li se strică aparatele electrocasnice din cauza supratensiunilor accidentale ale reţelei, clienţii casnici sunt îndreptăţiţi să primească despăgubiri de la furnizorii de curent electric. Nerespectarea acestor valori poate fi sancționată, conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu amendă de la 10.000 de lei până la 200.000 de lei.

Contract fără act de proprietate?

Procedura de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali a fost simplificată. Astfel, a fost eliminată obligația de prezentare a actului de proprietate a spațiului. În schimb, cei ce vor să semneze un contract de electricitate trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că au dreptul să folosească respectivul spațiu. Ordinul ANRE nr. 82/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienți finali simplifică procedurile de contractare și de stabilire a consumului de energie electrică. Cea mai importantă modificare constă în eliminarea, de la 1 iulie 2021, a obligației de prezentare a actelor ce demonstrează dreptul de proprietate a unui spațiu. Clientul final trebuie doar să dea o declarație pe proprie răspundere referitoare la dreptul de folosință asupra spațiului pentru care se dorește semnarea contractului.

Ce conține dosarul pentru contract

Încheierea unui contract de furnizare a electricității se face în baza următoarelor:
-acordului solicitantului, exprimat fie în scris (atașat cererii de încheiere a contractului), fie telefonic;
-copia actului de identitate ori certificatului de înregistrare (în cazul firmelor) la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
-declarația pe proprie răspundere a solicitantului. (Aceasta va fi referitoare la deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar, moștenitor, chiriaș etc.) sau cu privire la faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului.)

Convenția de consum este obligatorie

Actul de proprietate nu mai este necesar la semnarea unui contract de electricitate pentru niciun fel de locuință, fie ea veche sau nouă. Totuși, convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie. Începând cu 1 ianuarie 2022, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate și pentru facturarea serviciilor de distribuție în cazul în care nu este citit / autocitit indexul echipamentului de măsurare.

Datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuție se stabilesc, după caz, pe baza:
– consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție;
– profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuție pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.

Operatorii de distribuție mai au obligația de a asigura accesul online gratuit fiecărui client final şi furnizorului acestuia la informațiile din baza de date, astfel încât fiecare client final să își poată accesa propriul istoric de consum.


Articol publicitar