Cum ar putea fi reamenajată strada Mihail Kogălniceanu (și străzile adiacente): câteva posibile soluții

de | | 6 Minute

Cum ar putea fi reamenajată strada Mihail Kogălniceanu (și străzile adiacente): câteva posibile soluții

?Marcel Seliceanu 

Dezbaterile publice la Cluj

Clujul este un oraș care surclasează marile orașe din România la multe capitole și aspecte ale vieții cotidiene. În pofida faptului că acest fapt prezintă o fațetă a unei realități prezente (universități, potențial creativ, industrie IT) și este proiecția unui statut la care dorim să ajungem, sunt încă multe chestiuni care trebuie îmbunătățite și redefinite în profunzime.

#Considerații preliminare 

Primul aspect care prezintă inadvertență cu statutul la care aspirăm este cel legat de amenajarea zonei centrale a Clujului. Se fac pași siguri spre direcția dorită însă acest lucru necesită implicare din partea noastră, a citadinilor.

Al doilea aspect la fel de important este legat de exercitarea unui drept cetățenesc fundamental – participarea la dezbaterile publice. Unul din lucrurile care merită activ încurajat este implicarea comunității în buna gestionare a urbei.
Se observă o ușoară reticență față de aceste evenimente – dezbaterile publice. Temele puse în discuție sunt actuale pentru întreaga comunitate chiar dacă vizează o zonă distinctă, specifică. Soluțiile sunt bine-venite oricând, cu siguranță!

Al treilea aspect care merită amintit în această expunere este mentalitatea. S-au întâmplat multe evenimente la noi în oraș – unele demne de admirat, altele demne de condamnat. Analizând mecanismele  care pun în funcțiune o comunitate, constatăm că ,,dezechilibrele” sunt necesare și că unele idei sunt împărtășite de majoritate, alte idei se încadrează în registre diferite de cele general acceptate. Cu toate acestea, compromisul, dezbaterea și implicarea activă sunt soluțiile cele mai înțelepte pentru accederea la nivelul de prosperitate dorit.

Reamenajarea străzii Mihail Kogălniceanu

La data de 14 noiembrie, la Casino Centru de Cultură Urbană a avut loc dezbaterea publică pe tema reamenajării străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente.

După dezbaterea publică care a vizat chestiunea Parcului Feroviarilor, aceasta a fost prima întâlnire din seria viitoare de reuniuni care va pune în discuție tema inovării urbane. Prima consultare s-a axat pe modul în care trebuie realizată transformarea zonei centrale a orașului, respectiv a străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente, astfel încât să se mențină un echilibru optim între nevoile municipalității, cele ale comunității, în acord cu dezvoltarea sustenabilă a orașului, conform domnului Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România.

Întâlnirea a fost organizată de municipalitate, sub egida Centrului de Inovare și Imaginație Civică, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România.

Cum vor fi reamenajate strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente: câteva posibile soluții

?Mary Nicoară

Zona centrală – un spațiu complex, viu

În conștiința clujenilor, strada Mihail Kogălniceanu are o simbolistică aparte. Fiecare cetățean are cel puțin o amintire valoroasă legată de această stradă. La nivel de comunitate, importanța străzii este definită de poziția și de funcția sa în cadrul urbei. Din acest punct de vedere, strada Mihail Kogălniceanu este strada pe care este concentrată viața culturală și educațională a Clujului, este artera care mărturisește cu multă expresivitate și acuratețe istoria orașului, păstrând în fiecare clădire câte o mostră de trecut, este o zonă în care spiritul festivalier se manifestă plenar și, nu în ultimul rând, este strada care face legătura cu celelalte zone ale orașului.

Oricum am pune în discuție subiectul, strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente reprezintă chintesența vieții citadine. Reieșind din funcțiile pe care le are astăzi zona centrală, de specificul străzilor la care se face referire, de nevoile municipalității și cele ale comunității, se simte o acută nevoie a revitalizării perimetrului care încadrează strada Universității – strada Mihail Kogălniceanu – strada Emmanuel de Martonne.

Din acest punct de vedere, specificul acestui perimetru central presupune o reevaluare a funcționalității străzilor iar proiectele de inovare urbană trebuie să fie într-un armonios acord cu specificul instituțiilor care își au sediul în această zonă.

Cum vor fi reamenajate strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente: câteva posibile soluții

?Vlad Onaciu

Strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente sunt definite de o intensitate culturală deosebită: aici își au sediul Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Liceul Teoretic ,,Báthory István”, Liceul Teologic Reformat, Colegiul Național ,,Emil Racoviță”, Grădinița Universității ,,Babeș-Bolyai”, Arhivele Române Filiala Cluj, Biblioteca Academiei Române, Biserica Reformată, Colegiul Academic, Facultatea de Studii Europene și Biserica Piaristă. Tot în această zonă sunt concentrate grupuri statuare valoroase – grupul statuar ,,Școala Ardeleană” și statuia Sfântului Gheorghe.

Zona mai este importantă pentru că aici se află o zonă activă de parking iar fluxul traficului este intens. De asemenea, zona străzii Mihail Kogălniceanu este o zonă preponderent nerezidențială dar cu impresionante curți interioare, iar strada Universității prezintă un potențial comercial deosebit prin terasele amplasate pe laturile străzii.

Cum vor fi reamenajate strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente: câteva posibile soluții

?Vlad Sargu

Posibile soluții

Discuțiile despre redefinirea acestei zone urbane nu este nicidecum una nouă însă este una la fel de actuală ca și acum un deceniu.

Traficul și zonele de parcare

Prima temă luată în considerare, susținută de majoritatea reprezentanților instituțiilor care au luat parte la dezbatere a fost pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu. Soluția, argumentată prin faptul că zona este intens populată de pietoni – studenți și copii de vârstă școlară și preșcolară – pare să fie una care echilibrează nevoia părinților de a oferi siguranță copiilor lor pe domeniul public, și corespunde rigorilor reprezentanților instituțiilor publice care pledează pentru un spațiu central eliberat de mașini și de trafic.

Ca și contrapondere și metodă de soluționare a chestiunii traficului și a parcărilor, s-au pus în discuție ideea construirii unui garaj public, a unei parcări subterane sau laterale, construirea unor pasaje subterane cu intrare din strada Avram Iancu și ieșire în zona Bastionul Croitorilor – proiecte ce ar putea reda mobilitatea urbană sustenabilă dorită de noi toți.

Cum vor fi reamenajate strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente: câteva posibile soluții

?Blog Calator

Statuile

O altă temă de interes pentru comunitate este chestiunea statuilor amplasate în această zonă. Din acest punct de vedere, s-a pledat intens pentru o zonă destinată culturii și relaxării, în care statuile Clujului să își recapete măreția cuvenită iar din această perspectivă, reconsiderarea iluminatului grupului statuar ,,Școala Ardeleană” ar trebui să reprezinte o prioritate în proiectul de reamenajare a acestei zone. Ideea readucerii statuii Fecioarei Maria Protectoarea Clujului în fața Bisericii Piariste s-a impus pe agenda dezbaterii, considerându-se că această acțiune  va fi în perfectă rezonanță cu imaginea statuarului clasic pentru care se pledează.

De asemenea, ideea îmbogățirii acestei străzi cu noi statui și/sau grupuri statuare a găsit o slabă susținere în rândul reprezentanților instituțiilor prezente la dezbatere.

Cum vor fi reamenajate strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente: câteva posibile soluții

?Iulia Marc 

Caracterul străzii

Reamenajarea acestei zone implică definirea precisă a caracterului străzii, atât la momentul prezent, cât și potențialul acestui perimetru în viitor. Arhitecții susțin că proiectul de reamenajare a străzii Mihail Kogălniceanu și a străzilor adiacente trebuie să se definească din perspectiva relațiilor cu spațiile – curțile interioare, străzile și zonele proxime – să integreze armonios stilurile arhitecturale diferite ale clădirilor de pe aceste străzi, să aibă în vedere aspectul vegetației existente aici și, de asemenea, să se identifice soluții care să încurajeze transformarea acest spațiu și într-o zonă rezidențială.

Reprezentanții instituțiilor ecleziastice au susținut ideea amenajării unei zone culturale, în perfectă armonie cu valența istorică a clădirilor de pe această stradă. De asemenea, acest perimetru ar trebui integrat mai puțin în circuitul festivalier al Clujului, printr-o reglementare specifică.

Cum vor fi reamenajate strada Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente: câteva posibile soluții

?Petric Victor 

După această etapă preliminară de consultare,  se va decide o temă de proiectare, care va constitui obiectul unui concurs de soluții, la fel ca și în cazul Turnului Pompierilor.

În loc de considerație finală, merită să amintim că aceste dezbateri așteaptă toți citadinii curioși, implicați și interesați de pulsul urbei și de evoluția generală a Clujului.

Îndemn călduros pentru iarna grea care se anunță: Mergem la dezbaterile publice, ca să #rezistăm!