ClujShorts 2016 – Competitia oficiala si Juriu

de | | 4 Minute

ClujShorts 2016 – Competitia oficiala si Juriu

Decizia finală a fost luată: 54 din cele 181 de filme selectate vor concura pentru ClujShorts Trophy 2016. Lista completă poate fi accesată aici.

Alegerea nu a fost deloc una ușoară: „Toate cele 181 de filme se remarcă prin excelență cinematografică. Pentru competiție am fost nevoiți să săpăm și mai adânc. Am urmărit atenția la detaliu, felul de punere în practică a ideii și îndrăzneala de a transgresa convenționalul”, declară Rareș Stoica, directorul artistic ClujShorts.

Juriului îi va reveni dificila sarcină de a desemna cele mai bune scurtmetraje din cele 54 aflate în competiția oficială. În 2016 juriul ClujShorts se va afla sub atenta coordonare a domnului Ioan Pop-Curșeu, președinte al juriului ClujShorts, distins lector și cercetător în domeniul literaturii și filmului. Alături de domnia sa vor juriza: Gabor Xantus, distins documentarist și academician în arta cinematografică, Sergiu Matei, cameraman și om de televiziune recunoscut pe plan internațional cu peste 40 premii aflate în palmares și … de anul acesta: Francisc Koos; Inginer diplomat, maestru de sunet. Studii de matematica, electronică, muzică, film. O viață petrecută între tehnologie și artă. Realizatorul coloanei sonore a mai multor filme artistice și de animație (Prin Cenușa imperiului, Pintea, Elixirul tinereții, etc). Colaborări cu regizorii Ion Popescu Gopo, Andrei Blaier, Mircea Mureșan, Mircea Veroiu, Iosif Demian, etc. Realizatorul primului sintetizator de muzica (Moog) și efecte sonore din Romania (1975), aparatură utilizată atât la Buftea cât și în filme de animație. Articole publicate și invenții în domeniul eletronicii și prelucrării sunetului. Cadru didactic de predare la Inst. Politehnic Cluj-Napoca, fac. de Electronica și Telecomunicații. „Cercetările mele actuale urmăresc domeniul percepției vizuale în raport cu cel al sunetului și întrepătrunderea fluxului sonor cu imaginea”.

Atât publicul cât și presa clujană joacă un rol extrem de important pentru ClujShorts. Prin urmare, toate cele 181 de filme vor concura pentru Premiul Publicului și Premiul Presei Clujene (Vasile Hotea-Fernezan președinte, Demostene Șofron, Cătălin Bogdan, Claudiu Pădurean, Oana Grigorescu, Ioan-Pavel Azap, Tiberiu Fărcaș). De asemenea, ca în fiecare an, Asociația Persona (producătorul și organizatorul ClujShorts) își rezervă dreptul de a acorda un premiu filmului care reușește să surprindă într-un mod original elementele centrale aflate la baza acesteia: devotamentul pentru sănătate, cultură și oameni. ( Lista completă a premiilor pe care juriul poate să le acorde o puteți găsi aici: http://clujshorts.ro/official-regulations/, la paragraful 5, Awards ).

În 2016 lupta va fi strânsă. Dar ClujShorts e mai mult decât o competiție: e un mediu plin de energie bazat pe discuții intense și dezbateri cinematografice. Vom reveni cu informații legate de alte evenimente pe care organizatorul le propune pentru ediția din acest an. 4-10 aprilie va fi o săptămână cu adevărat intensă!

Biletele și abonamentele au fost puse în vânzare la casieria Cinema Victoria. Pentru informații suplimentare accesați http://clujshorts.ro/ sau urmăriți-ne pe facebook https://www.facebook.com/ClujShorts/.

4-10th of April, Victoria Cinema, Cluj-Napoca

The final decision has been made: 54 out of 181 selected films will enter the competition for the ClujShorts Trophy 2016. The complete list can be found here (http://clujshorts.ro/wp-content/uploads/Official-Competition-20162.pdf). The decision has been far from easy. „All 181 films are of an excellent cinematic quality. However, for the competition, we searched deeper. We valued attention for detail, how well the ideas behind it have transcended the film and the boldeness to transgress the conventional”, said Rareș Stoica, artisitic director for ClujShorts.

As for the jury members, already veterans at ClujShorts, they will have the difficult task to select the best shorts from the 54 films in the official competition. In 2016, ClujShorts jury will be under the careful coordination of Dr. Ioan Pop-Curseu, president of the jury, distinguished professor and researcher of literature and film. With him, the other members of the jury are: Gabor Xantus, distinguished documentary producer and a scholar in the cinematic arts, Sergiu Matei, Emmy award winnig and world-wide known cameraman and, strating this year: Francisc Koos; Engineer, sound designer. He has studies of mathematics, electronics, music and film, an entire life spent in between technology and art. He is the creator of the soundtrack of many artistic films and animations (Through the Ashes of the Empire, Pintea, The Youth Elixir etc.) He had fruitful collaborations with film directors such as Ion Popescu Gopo, Andrei Blaier, Mircea Mureșan, Mircea Veroiu, Iosif Demian etc. He is the creator of the first music synthesizer (Moog) and sound effects in Romania (1975), this technology being used afterwards at Buftea Studios as well as in animation films. He’s the author of a number of articles and patents in the field of electronics and sound processing. He teaches at the Institute of Polytechnics in Cluj-Napoca, Faculty of Electronics and Telecommunications. His present-day research focuses on the field of visual perception in relation to that of sound and the interpenetration of sound stream and images.

The public and the Cluj media will play an extremely important part at ClujShorts, as all 181 films will enter the competition for the Audience Award and the Cluj Press Award (Vasile Hotea-Fernezan president, Demostene Șofron, Cătălin Bogdan, Claudiu Pădurean, Oana Grigorescu, Ioan-Pavel Azap, Tiberiu Fărcaș) Furthermore, the Persona Association (producer and organizer of ClujShorts) will also grant a Special award for the production which manages to reunite in an original manner the central elements of the Persona Association: the passion for health, culture and people. (Complete list of awards you will find here: http://clujshorts.ro/official-regulations/, paragraf 5, Awards ).

In 2016 the competition will be a close one. However, more than just a short film competition, ClujShorts will provide an exciting environment for discussion and debate. Further information on this year’s events will be provided. 4-10th of April will be a truly intense week!

Tickets are available at Cinema Victoria. For further information visit www.clujshorts.ro or follow us on facebook https://www.facebook.com/ClujShorts/.