Casa Hintz

de | | 2 Minute

Casa Hintz

Casa Hintz (Muzeul Farmaciei), numită uneori Casa Mauksch-Hintz, este un monument istoric și de arhitectură care se găsește pe str. Regele Ferdinand nr. 1, colț cu Piața Unirii din Cluj.

Din anul 1573 clădirea a adăpostit prima farmacie din Cluj. Apoi din anul 1752, farmacia este închiriată farmaciștilor particulari, primul fiind farmacistul Tobias Mauksch, demnitar al Bisericii Evalghelice-Luterane, situată peste drum. În această perioadă se realizează picturile murale din Officina, păstrate și azi, precum şi modelarea faţadei principale, a cărei imagine o cunoaştem, din păcate, doar datorită unei fotografii realizate de fotograful clujean Veress Ferenc din anul 1868.

casa hintz interior

În fosta Officina a farmaciei ce funcţiona în aceste spaţii încă de la mijlocul secolului al XVIII-lea, pe bolţi şi pe partea superioară a pereţilor, se păstrează o pictură murală deosebită, unică în Transilvania, de factură barocă, comandată de farmacistul Tobias Mauksch şi definitivată în anul 1766.

Pe bolta încăperii se află patru reprezentări simbolice, încadrate de medalione ovale şi în formă de inimă. În medalionul oval situat pe latura de nord a bolţii este reprezentat arborele vieţii încadrat de cei doi şerpi ai lui Esculap, iar pe celălalt medalion, pe latura de sud, se află un cocor cu o piatră în gheare, aşezat pe o ramură înfrunzită, reprezentând simbolul vigilenţei.

La începutul secolului al XIX-lea Casa Mauksch-Hintz a devenit proprietatea familiei Szláby, iar începând din anul 1851 a intrat, prin moştenire, în posesia familiei Hintz, aceasta rămânând proprietara casei până în 1949. În 1949 casa este naționalizată, iar prin „grija statului comunist” în această clădire istorică începe să funcționeze o plăcintărie.În anii 1950 încăperea de la colţul clădirii a fost transformată într-un pasaj pietonal. Cu ocazia acestei ultime faze de construcţie faţadele clădirii au căpătat o imagine simplă, nereprezentativă, cu suprafeţe fără articulare verticală şi goluri dreptunghiulare, fără chenare.

În prezent clădirea adăpostește Colecția de Istorie a Farmaciei a Muzeului de Istorie a Transilvaniei, ale cărei baze au fost puse de către Gyula Orient (1869-1940)t. La originea muzeului  se află colecţia de obiecte farmaceutice transilvănene a profesorului universitar clujean, Gyula Orient, expusă în anul 1904 într-una dintre sălile expoziţionale ale Muzeului Ardelean, colecţie donată ulterior Muzeului Ardelean. Expoziţa actuală din casa Mauksch-Hintz a fost amenajată în anul 1954 de către profesorul Valeriu Bologa, şeful catedrei de Istoria Medicinei şi Farmaciei.

Sursa: Wikipedia

www.muzeulfarmaciei.ro

www.enciclopediavirtuala.ro