Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” Cluj

de | | 3 Minute

Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” Cluj

Scurt istoric

Înfiinţată în 1872, odată cu Universitatea din Cluj, Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” Cluj a fost găzduită iniţial în clădirea Universităţii, avându-l ca prim director pe Szabó Károly, cel care a unificat fondurile bibliotecii cu ale Muzeului Ardelean. Lucrările pentru construcţia nouă au început la data de 15 iunie 1906, după planul bibliotecii din Basel, fiind finalizate doi ani mai târziu. Inaugurarea noii clădiri a avut loc la 18 mai 1909, dar forma arhitecturală definitivă va fi desăvârşită abia în 1934.

După Marea Unire din 1918, Regele Ferdinand I semnează decretul pentru transformarea Universităţii maghiare din Cluj în Universitate românească. Inaugurarea noii instituţii de învăţământ superior va avea loc în prezenţa Majestăţilor Sale, Regele Ferdinand I şi Regina Maria a României. Aceeaşi traiectorie a urmat-o şi Biblioteca Universitară, a cărei inaugurare, în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, s-a făcut odată cu cea a Universităţii.

Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga”
Foto: Munteanu Bogdan

Colectii de „aur”

După anul 1920, fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit considerabil prin donaţiile a peste o sută douăzeci şi cinci de instituţii şi persoane particulare, între care Academia Română, Arhivele Statului, Casa Şcoalelor, Muzeul Limbii Române. Cea mai importantă donaţie particulară o reprezintă cea a cărturarului moldovean Gheorghe Sion (1922-1923), impresionantă nu atât prin numărul de volume (aprox. 4.500), cât mai ales prin valoarea colecţiilor de cărţi, reviste, manuscrise, stampe, picturi, fotografii, hărţi, monede şi medalii, toate acestea constituind până astăzi « fondul de aur » al Colecţiilor Speciale.

Dintre valoroasele rarităţi bibliofile, amintim Codex Iustinianus(Nürnberg, 1475) sau Tetraevangheliarul lui Coresi (Braşov, 1561).
De-a lungul timpului, fondurile Bibliotecii au continuat să se îmbogăţească, contribuind la aceasta şi alţi cărturari români: Iuliu Marţian, Alexandru Lapedatu, Ion Agârbiceanu, Coriolan Suciu, Mircea Carp sau Adrian Marino.

Filosoful Lucian Blaga, bibliotecar la Cluj

În Biblioteca Centrală Universitară şi-au desfăşurat activitatea o serie de personalităţi marcante ale culturii româneşti. Printre aceştia se numără şi Virgil Vătăşianu, istoric de artă, care a activat în cadrul bibliotecii timp de mai bine de douăzeci de ani (1925-1947), fiind contemporan cu un alt corifeu al şcolii cultural-ştiinţifice clujene, Ion Muşlea, unul dintre directorii instituţiei din acea perioadă.

O altă personalitate importantă pentru evoluţia şi devenirea Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj o reprezintă poetul şi filosoful Lucian Blaga care, după excluderea de la Universitate, a funcţionat, în perioada 1951-1959, ca simplu bibliotecar. Între anii 1948 şi 1992, denumirea oficială a instituţiei a fost Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, pentru ca, în vara anului 1992, drept semn al preţuirii moştenirii culturale a marelui poet, noul director, prof. univ. dr. Doru Radosav, a propus denumirea de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”.

lucian blaga

Multiculturalitate

Dezvoltându-se şi funcţionând într-un oraş care preţuieşte valorile multiculturale, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” reprezintă, alături de Universitatea Babeş-Bolyai, una dintre cele mai importante instituţii care conferă viabilitate acestor valori şi principii ale multiculturalităţii. Fondul de carte maghiară şi germană este unul dintre cele mai mari şi reprezentative fonduri de publicaţii din România, fiind foarte important pentru istoria şi cultura Transilvaniei, precum şi a Europei Centrale.

Sprijin pentru studenti 

Biblioteca Centrala Univeristara reprezintă pentru studenţi un pilon important al formării, educării şi construirii unei viitoare cariere. În prezent, totalul publicaţiilor se ridică la 3.705.652 volume, din care 497.000 volume sunt periodice. În vederea sprijinirii procesului de învăţământ, Biblioteca oferă acces la colecţiile celor mai prestigioase baze de date ştiinţifice internaţionale. Alături de bibliotecile de facultăţi şi cele ale centrelor culturale, corpul central al B.C.U. pune la dispoziţia utilizatorilor săi 2.177 de locuri, în peste 60 de săli de lectură. De asemenea, publicaţia Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, care apare sub egida bibliotecii, s-a impus ca o publicaţie ştiinţifică de prestigiu, fiind integrată în importante baze de date internaţionale.

Adaptată vremurilor

Biblioteca Universitară „Lucian Blaga” din Cluj se adaptează rapid noilor schimbări din societatea informaţională, încercând să valorifice valorile bibliografice de care dispune prin digitalizarea acestora. Biblioteca Digitală conţine valoroase documente de patrimoniu, precum şi un fond bogat de publicaţii periodice, grupate în colecţiaTranssilvanica, ce permite accesul de la distanţă al acestora.

Sursa: www.bcucluj.ro

Contact:

Adresa: Str. Clinicilor nr. 2

Telefon: +40-264-597092

Web: www.bcucluj.ro

Foto sus: BCU