Bani europeni pentru mai multe proiecte publice

de | | 4 Minute

Bani europeni pentru mai multe proiecte publice.

Aproximativ 214 milioane de euro vor putea fi investiți în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în următorii patru ani, dacă potenţialii beneficiari vor întocmi dosare euroconforme. Pentru această Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest inițiat o caravană de informare a celor patru ghiduri care promovează accesul și metodoligia de atragere de fonduri europene în cinci domenii distincte.

Cu o întârziere de doi ani, reprezentanții Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest au pornit într-o amplă campanie de promovarea a ghidurilor pentru finanțarea proiectelor POR 2014-2020, ghiduri care se adresează autorităților publice locale și județene. Potrivit reprezentanților ADR Nord-Vest, prioritățile de investiții pentru persoane juridice vor fi lansate mai târziu, în cursul acestui an.

Cele patru ghiduri de finanţare sunt destinate drumurilor judeţene, eficienţei energetice pentru clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural, revitalizarea oraşelor şi infrastructură de turism.

Cinci priorităţi de finanţare

Cele cinci priorităţi de finanţare lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pot atrage în regiunea Nord-Vest a României 214,05 milioane euro.

Ghidurile prezentate în cadrul evenimentelor organizate de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în cele șase județe ale regiunii se referă la priorităţile de investiţii: drumuri județene, sprijinirea eficienței energetice, dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, revitalizare urbană și creșterea forței de muncă.

Drumuri judeţene

Pentru Axa 6, prioritatea de investiţii 6.1. autoritățile publice au fost informate că alocarea regională este de 113,89 milioane euro. Din această se va putea finanţa traseul regional de drumuri judeţene Transilvania Nord, acest proiect fiind în parteneriat între cele şase consilii judeţene ale regiunii.

Valorea eligibilă a proiectelor poate fi între 1.000.000 Euro şi 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc între 16 mai 2016 – 16 noiembrie 2016.

Sprijinirea eficienţei energetice

Pentru Axa 3, prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, proiectele se vor depune în perioada 16 mai 2016 – 16 noiembrie 2016. Valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare poate fi între 100.000 – 5 milioane euro, iar beneficiarii sunt UAT din mediul urban. Alocarea regională este de 52,20 milioane euro.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv: îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic, modernizarea sistemului de încălzire, înlocuirea corpurilor de iluminat, implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice, înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune, lucrari de reparaţii la faţade, precum şi realizarea de strategii pentru eficienţă energetică.

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt 60% finanţare prin POR, 40% – UAT şi Asociaţia de proprietari.

Dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Axa 5, Prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural se adresează UAT-urilor, autorităţilor administraţiei publice centrale, unităţilor de cult, ONG-urilor sau parteneriatelor între aceste entităţi, iar finanţarea va fi acordată pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, precum şi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului.

Proiectele se vor depune între 25 mai 2016 – 25 noiembrie 2016, iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 5 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. Alocarea regională este de 35,07 milioane euro.

Revitalizare urbană

Prioritatea 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului – aici sunt vizate reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul oraşelor şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală a investiţiei este între 100.000 – 5.000.000 euro;

Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi unităţile administrativ teritoriale din mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ sau parteneriate între unităţile administrativ teritoriale şi judeţe, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.

Depunerea de proiecte poate avea loc între 25 mai 2016 şi 25 noiembrie 2016, iar alocarea pentru Nord-Vest este de 12,89 milioane euro.

Creșterea forţei de muncă

Prioritatea 7.1. Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilității şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism) are o alocare regională de 13,95 milioane euro.

Autorităţile locale pot depune proiecte de infrastructură de turism pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă şi maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 euro, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 euro.

Cofinanţarea este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectele se vor depune între 1 iunie 2016 şi 2 decembrie 2016.

Dan Porcuțan
Redactor Cluj.com