Ce este un audit energetic și cine îl poate realiza?

de | | 2 Minute

Auditul energetic reprezintă o „radiografie” clară și realistă atât a modului în care se realizează consumurile energetice, cât și a ponderilor de consum pe etapele de producție și pe fluxurile auxiliare din cadrul unei companii.

Pe lângă analiza modului în care se realizează consumurile, în cadrul auditului se propun și o serie de soluții fezabile, argumentate din punct de vedere tehnic și economic, de creștere a eficienței energetice și de introducere a surselor locale de energie regenerabilă.

Prima etapă a unui audit energetic o reprezintă colectarea de la beneficiar a datelor cu privire la fiecare echipament și instalație care consumă energie din conturul analizat, precum și a consumurilor de energie, necesare proceselor tehnologice și de asigurare a confortului în clădiri.

Urmează apoi realizarea măsurătorilor pentru parametrii energetici relevanți, precum și preluarea istoricului de consumuri, în vederea calculării și întocmirii bilanțurilor energetice reale pe conturul stabilit în prealabil cu beneficiarul.

A doua etapă a auditului energetic presupune efectuarea calculelor pentru evaluarea parametrilor energetici ai conturului analizat, elaborarea unui plan de măsuri și acțiuni propuse pentru creșterea eficienței, precum și calcularea indicatorilor economici aferenți soluțiilor propuse în planul de măsuri.

Cine poate realiza un audit energetic?

Desigur, nu oricine poate realiza un audit energetic industrial, care să devină un instrument valoros pentru compania dumneavoastră, în procesul de creștere a eficienței energetice. În primul rând aveți nevoie de un auditor energetic autorizat conform legii sau de o companie prestatoare de servicii energetice care să realizeze auditul energetic în conformitate cu legea eficienței energetice nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a face cea mai bună alegere atunci când vine vorba de a colabora cu o companie pentru realizarea unui audit energetic este important să aveți în vedere și alte criterii decât cel mai mic preț de pe piață.

Este esențial să luați în considerare și o serie de alte aspecte pentru a obține rezultatele dorite, și anume:

  • Experiența companiei care va realizează auditul energetic. Cu cât o companie are mai multă experiență în domeniu, cu atât aceasta va reusi să vă livreze un audit energetic calitativ, astfel încât să puteți pune în aplicare soluțiile propuse.
  • Respectarea legislației în vigoare și autorizările existente. Autorizațiile pe care le deține compania prestatoare de servicii energetice sunt de asemenea importante și este recomandat să le aveți în vedere.
  • Capacitatea companiei de a vă oferi soluții și servicii integrate de eficienta energetica. O companie prestatoare de servicii energetice vă poate pune la dispoziție o serie de soluții de eficiență energetică precum centrale cogenerare, sisteme monitorizare consumuri energetice, modernizare iluminat LED, compensare energie reactiva, centrale fotovoltaice.
  • Ce veți obține în urma realizării auditului energetic.
  • Tipul de audit energetic pe care doriți să îl realizați. Fie că este vorba de audit electroenergetic, termoenergetic, audit energetic complex, audit platforme industriale, audit pe rețele de utilități, iluminat, flote auto sau audit de clădiri, trebuie să vă asigurați că firma prestatoare de servicii energetice poate să răspundă solicitărilor dumneavoastră.

Articol publicitar