Architect of My Own Rise

de | | 2 Minute

Architect of My Own Rise

Architect of My Own Rise –  Nicholas Sögard

Mulți oameni scriu – unii o fac pentru că au talent, alții o fac pentru că se regăsesc în această activitate, alții o fac pentru că au fost siliți de anumite circumstanțe să pună cuvinte pe hârtie, alții pentru că simt că au ceva important de spus lumii și altfel nu ar putea duce acest deziderat până la sfârșit decât prin scris.
Așa cum se întâmplă în orice domeniu creativ, și în literatură, nimic nu este nou, diferită poate fi doar abordarea, stilul și mesajul.

Un volum al experiențelor 

Reieșind din aceste coordonate, autorul Nicholas Sögard a scris Architect of My Own Rise. Nicholas este un tânăr născut într-un orășel din Transilvania, care la 20 de ani vine într-un oraș mare – Silicon Valley -ul României, la studii. Pe parcursul a șase ani, tânărul trece prin diverse experiențe  emoționale care-l transformă moral și îi îmbogățește lumea interioară.

În cele 26 de capitole, autorul prezintă o serie de ,,gânduri contradictorii” – faze succesive ale transformării sale morale, prin evocarea realității trăite și a interacțiunii cu lumea exterioară.

Cartea este o confesiune sinceră în care se poate regăsi fiecare om pentru că frământările, gândurile, ideile, transformările și, în sens general, imaginile pe care autorul ni le prezintă sunt profund umane, încadrate perfect într-o realitate comună pentru toți oamenii, indiferent de vârstă sau ocupație. Volumul experiențelor unui tânăr de 26 de ani este un demers de identificare a unor răspunsuri mulțumitoare, acceptabile pentru lucrurile contradictorii, răvășitoare și, uneori, injuste care ni se întâmplă în viață.

Architect of My Own Rise

Cartea este o experiență – pe alocuri impredictibilă, pe alocuri neverosimilă, dar total inspirată dintr-o realitate trăită și trecută prin filtrele emoțiilor și gândurilor.

Se poate vedea aici:

Amazon