Comuna Călățele

Comuna Călățele, județul Cluj. Situată la poalele de nord-est ale Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata (afluent al Crișului Repede), la 65 km de municipiul Cluj-Napoca, comuna Călățele este alcătuită din șase sate, după cum urmează: Călățele, Călata, Dealu Negru, Călățele-Pădure, Finciu și Văleni. În urma mai multor săpături, pe teritoriul comunei Călățele, în vatra localităților componente amintite, s-au descoperit vestigii care atestă prezența umană în acest spațiu încă din neolitic! În prezent, comuna își primește călătorii cu mici, dar valoroase comori naturale și culturale: case vechi tradiționale, arbori seculari, biserici reformate și chiar o inedită Cetate a Bufniței.


Satul Călata, comuna Călățele, județul Cluj

Satul Călata este situat la nord-est de comuna Calatele. Are 327 de fumuri (case), multe nu sunt locuite,

Distanta Cluj-Napoca - Călățele: 65 km

Satul Călățele (în maghiară Kiskalota, în germană Kelezel) aparține comunei cu același nume și este situat la

Distanța Cluj-Napoca-Dealul Mare: 51 de Km

Satul Dealul Negru, comuna Călățele, județul Cluj

Dealul Negru este situat în zona de contact dintre Depresiunea Huedin-Călățele (Țara Călatei) și zona

Distanța Cluj-Napoca-Finciu: 66 km

Finciu (în maghiară Kalataujfalu) aparține comunei Călățele care este așezată la poalele Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata, în zona

Distanta Cluj-Napoca-Văleni: 50 Km

Satul Văleni, comuna Călățele, județul Cluj

Satul Văleni se află în zona de contact dintre Depresiunea Huedin-Călățele (Țara Călatei) și zona de contact