Tehnician cadastru funciar-topograf

Postat în: Altele

Cu City Card beneficiati de o reducere de 5% la toate cursurile organizate de Centrul de Formare Profesionala Professional Care. 

Centrul de Formare Profesionala Professional Care şi-a propus calificarea, perfecţionarea şi dezvoltarea factorului uman, înregimentat într-un sistem economic aflat într-o accelerată şi continuă evoluţie.

Durata: 7.5 luni (2,5 teorie ; 5 luni practica)

Modalitate de plata: Toate cursurile se pot achita si în rate!

Conditii: Conditii minime pentru înscriere
Descriere curs:

Ocupatia de Tehnician cadastru funciar-topograf se aplica personalului de specialitate in domeniul activitatilor de masuratori terestre, cat si de cadastru funciar. Ei vor lucra in unitati de organizare si de sistematizare a teritoriului, la nivel de unitati cadastrale, sau in alte asemenea unitati, unde vor executa lucrari topografice curente precum si lucrari de cadastru funciar tehnic si cadastru funciar economic. Ei vor asigura la nivelul localitatilor, operatiunile necesare publicitatii imobiliare,contribuind in mod direct la aplicarea si respectarea legalitatii in domeniul bunurilor imobiliare precum si a circulatiei acestora, in domeniul evaluarii si bonitarii cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul si dobindirea dreptului de proprietate, in introducerea cartilor funciare si reactualizarea hartilor cadastrale, in automatizarea lucrarilor topo-cadastrale. Trebuie de asemeni sa fie in masura sa execute ridicari topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a constructiilor, sa execute lucrari de arta si multe alte lucrari tehnice in intra si extravilan.

Competente Dobandite

 • APLICAREA ÎN TEREN A PROIECTULUI;
 • ASIGURAREA RESPECTĂRII NPM ŞI PCI;
 • URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIILOR;
 • FURNIZAREA SERVICIILOR DE SPECIALITATE;
 • ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI DE CADASTRU GENERAL;
 • ADMINISTAREA INFORMAŢIILOR CU AJUTORUL TEHNICII DE CALCUL;
 • COLECTAREA ŞI ORGANIZAREA INFORMAŢIILOR;
 • EXECUTAREA MĂSURĂTORILOR SPECIFICE;
 • ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII ECHIPEI;
 • PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII;
 • EFECTUAREA CALCULELOR SPECIFICE TOPOGRAFIEI;
 • ELABORAREA PLANURILOR TOPOGRAFICE;
 • ÎNTOCMIREA SCHIŢELOR ŞI DESENELOR LA SCARĂ;
 • LEGISLAŢIA MUNCII.

Tipul Certificatului eliberat:

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare  profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Pentru mai multe informatii si inscrieri: http://www.cursuricalificare.ro/cursuri-calificare/tehnician-cadastru-funciar-topograf