Cursuri de franceză în intreprinderi

Postat în: Limbi Straine

Cursuri de franceză în intreprinderi

Institutul Francez Cluj va pune la dispozitie cursuri de franceză în intreprinderi:

Două țări care împărtăşesc legături lingvistice tind să aibă cu aproximativ 65% mai multe schimburi decât dacă acestea nu ar exista.” (Jacques Attali)

Pentru a răspunde în mod eficient nevoilor specifice ale companiei dumneavoastră şi a construi programe de formare adaptate, ne bazăm pe o metodologie în 5 paşi:

1. Înțelegerea culturii companiei și a obiectivelor de formare

Fiecare companie este diferită, având o cultură proprie şi nevoi specifice. De aceea, în cadrul unei discuţii inițiale dorim să înțelegem contextul dumneavoastră profesional şi obiectivele de formare pe care doriți să le atingeţi.

2. Situația iniţială și analiza nevoilor lingvistice

Fiecare angajat este unic. De aceea, formările noastre sunt precedate de o fază de studiu al utilizării limbii franceze în situații profesionale. Această fază se sprijină pe:
– teste de competență lingvistică
– interviuri individuale
Se poate de asemenea să îi observăm pe viitori stagiari la lucru și să colectăm, respectând confidențialitatea, documente profesionale folosite în activitățile cotidiene.

3. Concepere de programe şi de suporturi pedagogice adaptate nevoilor dumneavoastră

Odată aceste informații colectate, formatorii noştri concep programele și materialele
de care echipa dumneavoastră are nevoie. Stabilim apoi împreună o durată și un ritm
de formare adaptate constrângerilor dumneavoastră profesionale.

4. Desfăşurarea formării în cadrul companiei sau la sediul nostru

Suntem conștienți de faptul că timpul este prețios pentru echipa dumneavoastră. De aceea formatorii noştri se deplasează la sediul companiei. Totodată, formările se pot organiza în incinta Institutului Francez, într-una din sălile noastre dotate cu echipament multimedia. Oricare ar fi locul ales pentru desfăşurarea cursului, angajații dumneavoastră vor putea, dacă doresc, să aprofundeze cunoaşterea limbii franceze citind cărți sau reviste profesionale disponibile în mediatecile noastre.

5. Elaborarea unei evaluări personalizate pentru fiecare participant

Înţelegem miza pe care o reprezintă aceste formări pentru evoluţia în carieră a angajaților și a dezvoltării activităţii dumneavoastră.De aceea, la finalul fiecărui modul vă este furnizat un bilanț detaliat. Acesta precizează:
– programul urmat, prezenţa și gradul de implicare pentru fiecarei participant,
– progresele observate şi gradul de stăpânire a competențelor în situație profesională,
– preconizările noastre.

O SOLUȚIE ADAPTATĂ FIECĂREI SITUAȚII

Diagnosticul lingvistic :Colaboratorii dumneavoastră se prezintă la un test de evaluare scris și oral, în urma căruia competenţele lor de franceză sunt poziţionate în funcţie de o grilă de referință europeană. Aveţi astfel o imagine exactă a nivelului lor de limba franceză.

Formări personalizate colective: Pe baza evaluării lingvistice a echipei, a documentelor de lucru strânse și a situațiilor profesionale observate, elaborăm un program de formare adaptat nevoilor dumneavoastră specifice.

Formările au loc la sediul companiei, urmând ritmul și orarele pe care le alegeţi.

Formări individuale sau în grup restrâns: Adaptate profesioniștilor ale căror activităţi nu permit un program constant, aceste formări personalizate sunt flexibile și se bazează pe o serie de obiective stabilite cu profesorul.Locul de desfășurare a formării și orarul sunt fixate de comun acord cu dumneavoastră.

Coaching lingvistic: Pe baza unei analize precise a competențelor dumneavoastră lingvistice, vom stabili împreună un plan de acțiune vizând o mai mare eficiență în sarcinile profesionale specifice, precum negocieri de contracte, prezidarea de şedinţe, preluarea apelurilor telefonice, redactarea de e-mailuri şi documente profesionale (rapoarte de activitate, note de serviciu) etc.Ca să câștigaţi mai rapid încredere și competență în conversaţiile profesionale, formatorulnostru poate de asemenea să vă însoţească punctual la o întâlnire, conferinţă sau pur și simplu în activitatea dumneavoastră de zi cu zi.

Formări pentru înţelegere reciprocă: Aceste cursuri se adresează echipelor biculturale şi bilingve. Elaborate special pentru dumneavoastră, ele vă ajută să evitaţi folosirea unei a treia limbi. Colaboratorii dumneavoastră sunt încurajați să dezvolte strategii de înțelegere rapidă a limbii celuilalt, atât la oral cât și la scris.

Formări de franceză generală sau profesională: Nu este întotdeauna uşor să găseşti un echilibru între formare şi activitatea profesională. De aceea fiecare din centrele noastre vă oferă formule de formare adaptate nevoilor dumneavoastră. Acestea sunt intensive sau extensive şi se desfăşoară în timpul zilei, seara sau în week-end. În plus, aveți posibilitatea de a vă valorifica noile competențe prin diplome oficiale recunoscute în mediul francofon şi internaţional.

Cursurile de română ca limbă străină: Să înțelegi și să te faci înțeles rapid este esenţial când te stabileşti într-o țară străină. Ținute de formatori nativi, formările noastre de română privilegiază practica și acordă un loc important “limbii române de zi cu zi” .

Diplomele de franceză generală sau profesională: Evaluarea este un element esențial al unei formării. De-a lungul dezvoltării profesionale este recomandată validarea cunoștințelor lingvistice efectuată fie la momentul angajării fie în cadrul unei mobilități. Institutul Francez din România este centru național de gestiune a diplomelor și certificărilor franceze oficiale și dispune de o rețea de centre de examinare pe tot teritoriul țării.

Traducere și interpretariat: Pentru a susţine proiectele dumneavoastră de dezvoltare, Institutul Francez vă pune la dispoziţie o echipă de traducători şi interpreți profesionişti experimentaţi. Vă putem furniza rapid servicii personalizate de înaltă calitate şi fiabilitate în domenii tehnice specializate: financiar, juridic, asigurări, norme şi reglementări, comunicare internaţional, etc.

–––––

Institutul Francez din Cluj şi-a deschis porţile în 1991 sub numele de Centru Cultural Francez (pe care l-a purtat până la transformarea sa în Institutul Francez din România, la sfârşitul anului 2011). Este situat în fostul Palat Béldi (sec.XVII), pus la dispoziţie de către Universitatea Babeş-Bolyai. Institutul dispune de săli pentru cursurile de limbă, de o mediatecă excelentă şi de un spaţiu administrativ, toate acestea într-o curte înconjurată de arcade, care se pretează la spectacole în aer liber, proiecţii de film şi evenimente festive.

Principalele misiuni ale Institutului francez din Cluj-Napoca Stimularea dialogului şi a schimbului între Franţa şi Transilvania în toate domeniile Promovarea ideilor şi a valorilor Franţei şi a francofonei Promovarea excelenţei şi a inovaţiei în domeniul culturii Difuzarea unei culturi francofone deschise, inclusă în modernitate şi în diversitate Susţinerea învăţării şi a practicării limbii franceze

O activitate extrem de diversificată… Cu o prezenţă puternică în peisajul cultural al Clujului, Institutul francez conduce, pe tot parcursul anului, activităţi diversificate, în special în domeniul cultural şi educativ.

…datorită unei bogate reţele de parteneri Aceste activităţi sunt foarte des rodul colaborării durabile cu o vastă reţea de parteneri români şi francezi, însa şi cu parteneri din alte zone ale Europei şi ale spaţiului francofon. Institutul francez din Cluj tinde să menţină, să faciliteze, să reînnoiască şi să-şi dezvolte reţelele, care condiţionează realizarea misiunilor sale. Şi care garantează bogăţia şi vitalitatea activităţii sale.