Curs Tinichigiu – Vopsitor auto

Postat în: Mecanica

Cu City Card beneficiati de o reducere de 5% la toate cursurile organizate de Centrul de Formare Profesionala Professional Care. Oferta este valabila pana in noiembrie, 2016

Centrul de Formare Profesionala Professional Care şi-a propus calificarea, perfecţionarea şi dezvoltarea factorului uman, înregimentat într-un sistem economic aflat într-o accelerată şi continuă evoluţie.

Durata: 5 luni (1,5 luni teorie; 3,5 luni practica)

Modalitate de plata: Toate cursurile se pot achita si în rate!

Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu
Descriere curs:

Curs Tinichigiu – Vopsitor auto Tinichigiu auto – Ocupatia se referã la lucrãtorii ce executã operatii de reparatie si întretinere la autovehicule. În acest domeniu, pe lîngã operatiile efective de reparatie si întretinere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie sã ofere solutia optimã din punct de vedere tehnic, calitativ, economic si al sigurantei autovehicului în circulatie. Trebuie sã aibã cunostinte temeinice de sudurã, trebuie sã cunoascã natura materialelor (rezistentele si punctele critice) si cunoasterea diverselor tipuri de caroserii.
De asemenea trebuie sã dea dovadã de operativitate si sã aibã o bunã colaborare cu clientii oferind sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului.
Vopsitorul trebuie sã aibã cunostinte variate în ceea ce priveste diversitate tipurilor de caroserii, sã cunoascã foarte bine modul de utilizare a diverselor materiale de vopsitorie cât si compozitia chimicã a acestora. De asemenea, trebuie sã aibã un dezvoltat simt cromatic si estetic, sã dea dovadã de operativitate în ceea ce priveste acordarea timpilor necesari executãrii diferitelor etape de executare a vopsitoriei, sã aibã fatã de clienti un comportament adecvat, oferindu-le acestora solutia optimã.
Partea teoretica se desfasoara la Liceul Mihai Eminescu iar partea practica in unitati de profil.

Competente Dobandite

 • COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SPECIFICE;
 • APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR;
 • ASIGURAREA CU PIESE DE SCHIMB ŞI MATERIALE A LOCULUI DE MUNCĂ;
 • PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII;
 • EVALUAREA GRADULUI DE UZURĂ A CAROSEREI;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE RECONDIŢIONARE DE REPERE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SUDĂRĂ PENTRU REPERELE NEDEMONTABILE;
 • ÎNLOCUIREA GEAMURILOR FIXE ALE CAROSERIEI;
 • ÎNLOCUIREA REPERELOR DEMONTABILE;
 • READUCEREA CAROSERIEI LA PARAMETRII DIMENSIONALI NORMALI;
 • VERIFICAREA,ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA SISTEMELOR DE ACŢIONARE, ÎNCHIDEREŞI BLOCARE;
 • APLICAREA TRATAMENTELOR SPECIALE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE RETUŞARE A SUPRAFEŢELOR VOPSITE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE;
 • PREGĂTIREA CAROSERIEI ÎN VEDEREA VOPSIRII;
 • PREGĂTIREA MATERILAELOR;
 • PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR DE VOPSIT;
 • STABILIREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE;
 • OFERIREA DE CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE;
 • UTILIZAREA SCULELOR, DISPOZITIVELOR ŞI MATERILAELOR;
 • LEGISLAŢIA MUNCII.

Tipul Certificatului eliberat:
Certificat de calificare profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Prezentul certificat este insotit de un supliment descriptiv in care se regasesc unitatile de competenta specifice cursului.

Pentru mai multe informatii si inscrieri:http://www.cursuricalificare.ro/cursuri-calificare/tinichigiu-vopsitor-auto