Curs Mecanic Auto

Postat în: Mecanica

Cu City Card beneficiati de o reducere de 5% la toate cursurile organizate de Centrul de Formare Profesionala Professional Care. Oferta este valabila pana in noiembrie, 2016

Centrul de Formare Profesionala Professional Care şi-a propus calificarea, perfecţionarea şi dezvoltarea factorului uman, înregimentat într-un sistem economic aflat într-o accelerată şi continuă evoluţie.

Durata: 5 luni: 1,5 luni teorie; 3,5 luni practica

Modalitate de plata: Toate cursurile se pot achita si în rate!

Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu

Descriere curs:

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie sã fie vastã, pe lângã operatiile efective de reparatie si întretinere auto, lucrãtorii trebuind sã ofere o solutie optimã din punct de vedere tehnic, calitativ si economic. De asemenea, trebuie sã dea dovadã de operativitate, sã aibã o bunã colaborare cu clientii si sã ofere sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului. Partea teoretica se desfasoara la Liceul Mihai Eminescu iar partea practica in unitati de profil

Competente Dobandite

 • COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SPECIFICE;
 • APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR;
 • ASIGURAREA CU PIESE DE SCHIMB ŞI MATERIALE A LOCULUI DE MUNCĂ;
 • PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII;
 • DIAGNOSTICAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR;
 • EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA MECANISMELE MOTORULUI;
 • ETANŞAREA SISTEMELOR: UNGERE, RĂCIRE, ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA PUNŢI ŞI SUSPENSII;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA SISTEMUL DE DIRECŢIE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA SISTEMUL DE FRÂNARE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA SISTEMUL DE TRANSMISIE;
 • OFERIREA DE CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE;
 • UTILZAREA APARATELOR DE MĂSURARE ŞI TESTARE;
 • UTILIZAREA SCULELOR, DISPOZITIVELOR ŞI MATERIALELOR;
 • LEGISLAŢIA MUNCII.

Tipul Certificatului eliberat:

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare  profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Pentru mai multe informatii si inscrieri: https://cursuricalificare.ro/curs/curs-mecanic-auto/