Curs Instalator tehnico-sanitare si gaze

Postat în: Instalatii

Cu City Card beneficiati de o reducere de 5% la toate cursurile organizate de Centrul de Formare Profesionala Professional Care. Oferta este valabila pana in noiembrie, 2016

Centrul de Formare Profesionala Professional Care şi-a propus calificarea, perfecţionarea şi dezvoltarea factorului uman, înregimentat într-un sistem economic aflat într-o accelerată şi continuă evoluţie.

Durata: 5 luni (1,5 luni teorie; 3,5 luni practica)

Modalitate de plata: Toate cursurile se pot achita si în rate!

Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu

Descriere curs: Curs Instalator tehnico-sanitare si gaze

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.
Activitatea instalatorului tehnico-sanitar şi gaze se desfăşoară în echipă şi de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista cazuri când această activitate se poate realiza şi în exteriorul acestora, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.

Competente Dobandite

 • COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ;
 • COMPETENŢĂ MATEMATICĂ ŞI COMPETENŢE DE BAZĂ ÎN ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE;
 • A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI;
 • COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE;
 • ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ;
 • APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SSM ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ;
 • ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU;
 • ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE;
 • APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI;
 • MONTAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE CANALIZARE;
 • MONTAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE APĂ ŞI CONSUM MENAJER;
 • MONTAREA OBIECTELOR SANITARE, A ACCESORIILOR ŞI A UTILAJELOR FOLOSITE ÎN INSTALAŢIILE SANITARE;
 • MONTAREA ÎNSTALAŢIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR;
 • MONTAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE GAZE NATURALE;
 • MONTAREA APARATELOR DE UTILIZARE A GAZELOR;
 • ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE GAZE NATURALE ŞI A CELOR SANITARE;
 • LEGISLAŢIA MUNCII.

Tipul Certificatului eliberat:

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare  profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!
Pentru mai multe informatii si inscrieri: https://cursuricalificare.ro/curs/curs-instalator-instalatii-tehnico-sanitare-si-de-gaze/