Curs Electrician electronist auto

Postat în: Mecanica

Cu City Card beneficiati de o reducere de 5% la toate cursurile organizate de Centrul de Formare Profesionala Professional Care. Oferta este valabila pana in noiembrie, 2016

Centrul de Formare Profesionala Professional Care şi-a propus calificarea, perfecţionarea şi dezvoltarea factorului uman, înregimentat într-un sistem economic aflat într-o accelerată şi continuă evoluţie.

Durata: 5 luni (1,5 luni teorie; 3,5 luni practica)

Modalitate de plata: Toate cursurile se pot achita si în rate!

Conditii: Absolventi de invatamant obligatoriu

Descriere curs: Curs Electrician electronist auto

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere. Competentele lucrãtorilor trebuie sã cuprindã pe lângã modurile de functionare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor si metode de verificare si diagnosticare a eventualelor disfunctionalitãti ale acestora. Partea teoretica se desfasoara la Liceul Mihai Eminescu iar partea practica in unitati de profil.

Competente Dobandite

 • COMPLETAREA ŞI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SPECIFICE;
 • APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR;
 • LEGISLAŢIA MUNCII;
 • ASIGURAREA CU PIESE DE SCHIMB ŞI MATERIALE A LOCULUI DE MUNCĂ;
 • PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII;
 • DIAGNOSTICAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR LA SISTEMUL ELECTRIC;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE A ECHIPAMENTELOR DE PRODUCERE ŞI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA APARATURA DE BORD;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢIE LA SISTEMELE
  DE APRINDERE ŞI PORNIRE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE VERIFICARE ŞI REPARAŢIE A ECHIPAMENTULUI DE ILUMINARE ŞI SEMNALIZARE;
 • EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE VERIFICARE ŞI REPARAŢIE ALE INSTALAŢIILOR AUXILIARE;
 • OFERIREA DE CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE;
 • UTILIZAREA APARATELOR DE MĂSURARE ŞI TESTARE A MĂRIMILOR ELECTRICE;
 • UTILIZAREA SCULELOR, DISPOZITIVELOR ŞI MATERIALELOR.

Tipul Certificatului eliberat:

In urma absolvirii examinarii finale, dupa 30 de zile de la data examenului final vi se va elibera certificatul de calificare  profesionala eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in care se vor inscrie datele personale, tipul cursului pe care l-ati absolvit si media de absolvire. Certificatul va fi insotit de o anexa, in care sunt inscrise competentele dobandite, in conformitate cu standardul ocupational specific ocupatiei pentru care ati absolvit cursul. Certificatul de calificare de acest tip este singurul certificat recunoscut la nivel national si international, in conformitate cu legislatia in vigoare!

Pentru mai multe informatii si inscrieri: http://www.cursuricalificare.ro/cursuri-calificare/electrician-electronist-auto