Curs de masaj

Postat în: Infrumusetare

Curs de masaj

Durata: 3 luni.
Condiţii pentru înscriere: Vârsta minim 16 ani.

Deținătorii de City Card beneficiază de 10% discount. 

Acte necesare pentru înscriere:

Copie BI sau CI;
Copie certificat de naştere;
Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverinţă de absolvire;
Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul şi numai dacă s-a schimbat numele în urma căsătoriei);
Adeverinţă medicală de la medicul de familie.

Descrierea cursului:

Cursul de masaj se desfăşoară într-o sală special amenajată pentru masaj, relaxant, fără agitaţie, pe perioada cursului cursanţii vor fi alături de un specialist cu experienţă.

La cursul de masaj se învaţă:
Anatomie, masajul suedez, masajul clasic, reflexoterapie, masajul anti-celulitic .

Se mai învaţă bazele în:
Nutriţie, combinarea alimentelor, tratamente interne. ( Se oferă posibilitatea unui job part-time la finalul cursului. )

Competenţe profesionale: Comunicare la locul de muncă, asigurarea condiţiilor igienico–sanitare, întocmirea documentelor de evidenţă, planificarea şedinţelor de masaj, aplicarea drenajului limfatic, aplicarea masajului reflexogen, masajul somatic, masajul terapeutic, stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj.

Beneficii:

Dezvoltare personală.
Deprinderea cunoştinţelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii profesionale.
După terminarea cursului se oferă job part-time în NUTRIŢIE.

După terminarea cursului, absolvenţii vor primi certificate de absolvire pentru ocupaţia de maseur, eliberate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şansă. Cu această diplomă se poate începe pe cont propriu ca persoană fizică autorizată (PFA) sau întreprindere individuală (II). Aceste certificate sunt recunoscute în străinătate după ce au fost traduse şi legalizate.

Cursul de maseur se poate începe când se formează o grupă de minim 2-6 persoane. După terminarea cursului, diploma se eliberează în maxim 15 zile de la data susţinerii examenului.

Se oferă posibilitatea achiziţionării de produse profesionale, aparatură, ustensile necesare pentru începerea activităţii.
Pentru o informare corectă şi eficientă vă rugăm să ne contactaţi telefonic pentru o programare.

Detalii despre curs se pot consulta aici.

Telefon: 0741 949 986
E-mail: [email protected]