Loading Evenimente

« Înapoi la Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

sâmbătă, 25 mai 2019 la ora 12:00 - 21:00

Detalii

Data:
sâmbătă, 25 mai 2019
Timp:
12:00 - 21:00
Eveniment Category:

Locație

H33
H33 Horea 33
Cluj-Napoca, RO
+ Harta Google
Location : Încărcați harta

Ziua Africii este sărbătorită în toată lumea în data de 25 mai, ziua în care a fost constituită Organizaţia Unitaţii Africane. Din 2015, Grupul de Parteneriat România – Burundi, în colaborare cu celelalte comunităţi africane sărbătoreşte din nou această zi specială. Va fi din nou o iniţiativă care implică comunităţile africane din Cluj și care vine din interiorul comunităţii. Obiectivul nostru, pe lângă faptul că vom chefui si ne vom aduna toţi, este prezentarea realităţii cotidiene din ţările africane reprezentate la Cluj, confruntarea punctelor comune, diferenţelor culturale şi perspectivelor de dezvoltare a societăţilor printr-o întâlnire informală cu picnic, un loc pentru copii şi o expoziţie fotografică şi de obiecte de artă. Ne bucurăm și în acest de colaborarea cu H33, care ne găzduiește evenimentul.
Iniţiativa răspunde nevoii de cunoaştere – prin contact direct şi metode interactive şi neconvenţionale de învăţare şi relaţionare, nevoii de integrare a diferitelor culturi trăitoare în același spațiu (a culturii burundeze şi celorlalte culturi africane prezente), nevoii de înţelegere a conceptului de toleranță prin cunoaştere şi relaţionare – o problemă acută în prezent în societățile europene. Valorile pe care dorim să le împărtășim sunt solidaritate, integrare, cunoaștere, toleranță, civism, umor şi creativitate.

Africa Day is celebrated worldwide on May 25, the day the Organization of African Unity was founded. Since 2015, the Romania – Burundi Partnership Group together the African community are again organizing this event in Cluj. It will be again an initiative involving African communities in Cluj coming from within the community. Our objective, besides having a great party and coming all together is to present the everyday reality of African countries represented in Cluj, share common ground, cultural differences and perspectives on development of societies through an informal get together with a picnic, a place for children and a photo and art exhibition. We are happy to partner again with H33 who will host our event.
This initiative comes forward to the need for knowledge – through direct and interactive methods and unconventional learning and networking, the need to integrate different cultures living in the same space (Burundian and other African cultures), the need for understanding the concept of tolerance through knowledge and networking – a serious problem in European societies today. The values that we want to share are solidarity, integration, knowledge, tolerance, civic participation, humor and creativity.

La Journée d’Afrique est célébrée dans le monde entier le 25 mai, le jour de la fondation de l’Organisation de l’Unité Africaine. Depuis 2015, le Groupe de Partenariat Roumanie – Burundi et la communauté africaine organisent pour la quatrième fois cette fête. Ça sera nouvellement une initiative impliquant les communautés africaines à Cluj et qui vient de l’intérieur de la communauté. Notre objectif, appart de se rassembler massivement et fêter, est de présenter la réalité quotidienne des pays africains représentés à Cluj, en partagent nos point communs, les différences culturelles et les perspectives sur le développement des sociétés à travers d’une réunion informelle avec du picnic, un endroit pour les enfants et une exposition de photos et d’art traditionnelle. Nous sommes ravi d’etre de nouveau en partenariat avec H33, qui acceuill notre evenement.
Cette initiative répond au besoin de connaitre – par des méthodes directes et interactives et d’apprentissage non conventionnelle et le réseautage, le besoin d’intégrer les différentes cultures qui vivent dans le même espace (cultures burundais et africaines en général), de comprendre le concept de tolérance par la connaissance et l’echange – un problème grave dans les sociétés européennes d’aujourd’hui. Les valeurs que nous voulons partager sont la solidarité, l’intégration, la connaissance, la tolérance, la participation civique, l’humour et la créativité