Se încarcă Evenimente

« Înapoi la Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

sâmbătă, 20 octombrie 2018 la ora 20:00

Detalii

Dată:
sâmbătă, 20 octombrie 2018
Timp:
20:00
Eveniment Categorii:
, ,
Sit web:
https://www.facebook.com/events/2351055331578084/

🔴 RO 🔴 [for EN scroll down] 👇

🔴 Vox Nihili | Centrul Național al Dansului București

concept: Cosmin Vasile
coregrafie: Cosmin Vasile și dansatorii
distribuție: Mariana Gavriciuc; Laura Petrișan; George Alexandru Pleșca; Cosmin Vasile
scenografie: Mădălina Sandu

durata: 50 min

➡ Accesul este gratuit ➡ Rezervări: https://bit.ly/2C7kOR5

Vox Nihili este un spectacol care explorează poziția noastră în spațiul arhitectural al societății. Atrași de mister, suntem orbiți de iluzia sensului și prinși în capcana absurdului. Vox Nihili vine cu intenția de a pune în scenă idei filosofice precum panopticismul, dualitatea absurdului și stratificarea creată de spații heterotropice. Firul narativ se desfășoară prin înlănțuirea tablourilor vizuale create între corpurile performerilor și obiectele din spațiu. Esența este proiectată asupra localizării individului în relație cu structura societății.

Proiectul are ca punct de pornire ideea de ”loc”. Având în vedere diverse definiții, scrieri și filosofii, coregraful a cercetat principiile de utopie, distopie și heterotopie. Aspectul cel mai interesant descoperit este că heterotopia reprezintă dualitatea locului jumătate ficţiune şi jumătate real, închis şi deschis, concentrat şi dispersat, aproape şi departe, prezent şi absent. Heterotopia are puterea de a juxtapune într-un singur loc mai multe spaţii. În baza aceasta, a observat principii de mișcare și imagini vizuale create de ansamblul corpurilor în spațiu. Astfel, a căutat metode de a înfățișa aspecte umane dar susceptibile la o alterare organică. Deseori s-a reacționat impulsiv la direcțiile date de coregraf, iar logica compozițională a creat structura într-un moment ulterior.

Cu toate acestea, s-a folosit ca sursă de inspirație și ideea panopticismului, un sistem de disciplinare al populației prin vizibilitate maximă și comunicare minimă, transformând individul să fie subiectul propriei lui judecăți. De asemenea, o altă parte importantă a procesului este paradox al absurdului, care spune că oamenii sunt prinși într-o constantă încercare de a da sens unei lumi lipsită de semnificație. Coregraful este atras de această dezbatere a artei contemporane, fiind de părere că se poate pierde valoarea sensului foarte ușor. De aici și titlul spectacolului, Vox Nihili, care descrie o afirmație cu totul inutilă sau lipsită de sens.

🔴 Spectacolul este produs în cadrul celei de-a șasea ediții a programului RAP (rezidențe, ateliere, public). RAP este organizat de Centrul Național al Dansului București (CNDB) în parteneriat cu Fabrica de Pensule și Colectiv A și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🔴 EN 🔴

🔴 Vox Nihili | National Dance Center in Bucharest

concept: Cosmin Vasile
choreography: Cosmin Vasile
distribution: Mariana Gavriciuc; Laura Petrișan; George Alexandru Pleșca; Cosmin Vasile
scenography: Mădălina Sandu

duration: 50 min

➡ Free access ➡ Reservations: https://bit.ly/2C7kOR5

Vox Nihili is a show which explores our position in the architectural space of society. Drawn by mystery, we are blinded by the illusion of meaning and caught in the trap of the absurd. Vox Nihili brings to stage philosophical ideas such as panopticism, the duality of the absurd and the layering created by heterotopic spaces. The narrative unfolds through the sequence of visual tableaus created between the performers’ bodies and the objects in space. The essence resides in the localisation of the individual in relation to the structure of the society.

The project’s starting point is the idea of place. Drawing from different definitions, writings, and philosophies, the choreographer researched the principles of utopias, dystopias and heterotopias. Most interesting fact is that heterotopia represents the duality of the place which is half fiction half real, opened and closed, concentrated and dispersed, near and far, present and absent. Heterotopia has the power to juxtapose multiple spaces in one place. Based on this, he discovered principles of motion and visual images created by the bodies in space. Thus, he sought methods to portray aspects that are humane, but at the same time susceptible to organic alteration. Often, the dancers reacted impulsively to the directions given by the choreographer and the compositional logic created the structure at a later stage.

Moreover, another source of inspiration was the principle of panopticism, a disciplinary system of the population through maximum visibility and minimal communication, where the individual becomes the subject of his own judgment. Also, another important part of the process is the paradox of the absurd, which says that human beings are caught in a constant attempt to derive meaning from a meaningless world. The choreographer is drawn by this debate of contemporary art, where he
believes it is very easy to lose the value of meaning. Hence the title of the show, Vox Nihili, which describes a totally useless or meaningless statement.

🔴 The show is produced under the sixth edition of RAP (Residences, Workshops, Public). RAP is organized by the National Dance Center in Bucharest (NDCB) in partnership with the Paintbrush Factory in Cluj-Napoca and ColectivaA, co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘

Eveniment cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘

Parteneri: Colectiv A • Ground Floor • Centrul National al Dansului Bucuresti • Facultatea de Teatru si Televiziune • Centrul Cultural Clujean • Cluj Hub • Carturesti • Colegiul National Sincai • TACT • Chamaeleo • Daisler Print House

∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘∘

Parteneri media: Revista Arta • Decat o Revista • Arte si Meserii • IDEA • TVR Cluj • Observator Cultural • One World Romania • Zile si Nopti • Cluj Life • scena.ro • Modernism • Cluju.ro • cluj.info • romania pozitiva • sub25