Se încarcă Evenimente

« Înapoi la Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

luni, 12 august 2019 la ora 14:00 - sâmbătă, 17 august 2019 la ora 21:00

Detalii

Începere:
luni, 12 august 2019 la ora 14:00
Sfârșit:
sâmbătă, 17 august 2019 la ora 21:00
Eveniment Categorie:
Sit web:
https://www.facebook.com/events/869132133445675

Locație

Mera, Cluj, Romania
Mera, Cluj, Romania Mera, RO + Harta Google
Location : Încărcați harta

🇬🇧 EN / 🇭🇺 HU / 🇷🇴 RO

Shoshin International Theatre Residencies, 5th ed.
STICKS, STONES AND THE SINGING BODY
Theatre of reciprocity

The 5th edition of Shoshin International Theatre Residencies will take place between 12-17 August in the village of Méra in Cluj county, Romania, near Cluj-Napoca. It will be a 5 days workshop with Donald Kitt and Kai Bredholt from Odin teatret.
The work will be divided in two parts:

FIRST PART: With Donald Kitt

1. the performers physical training
2. the development of actions inspired by the use of an object
3. vocal exploration: the discovery of an individual rhythm, spatial awareness and dynamism

The performer’s work evolves from the creation of personal material with the stick as a partner and culminates in a montage. Throughout the development of this material the performer will weave it with texts, songs and the use of space. The workshop aims at encouraging a personal process opening up hidden meanings.’

SECOND PART: With Kai Bredholt

Montage of a performance and Village barter:

Using the materials created in the first part of the workshop as well as personal material (songs, dance and poetry), the participants will meet singers, musicians and dancers from the local village, and together with them organise a final Barter: a Banquet of songs and poetry.

REGISTRATION AND PARTICIPATION FEE
Participation fee: 200 Euros for participants from Western Europe, 100 Euros for participants from Eastern Europe. Fee includes tuition, lodging (at locals), food and transportation from Cluj Napoca to Méra. To register for the workshop, please send a filled-out application form to [email protected] The application form can be downloaded from: https://drive.google.com/open?id=12FwVXq_nuLinsAYRIeyKPWE-NRlc8KI5

DONALD KITT was born in Canada in 1964, just a few days after Odin Teatret was born. After studying at the University of Winnipeg, he acted in many performances until 1989, when he co-created Primus Theatre in Canada, a company dedicated to original, multi-disciplinary performances which toured throughout Canada, USA and Europe. After the group ceased its activities in 1998, Donald Kitt moved to Italy where he worked as a performer, teacher and stilt instructor.
Donald studied and performed Topeng dance in Bali (1996) under the guidance of the Balinese Master I Made Djimat. In 2006 Donald joined Odin Teatret and now, as well as acting, he directs, performs on stilts, teaches workshops and instructs young stilters and performers involved in barters and transformances ( theatricalization of a specific social milieu) in Denmark

KAI BREDHOLT (Denmark) was born in Copenhaguen. He was educated as a boat builder but since 1990 works as an actor, musician and composer at Odin Teatret as well as director of theatre performances and cultural barters where he theatralises local spaces and involves local horses, tractors, poets, choirs, schools, churches and cultural associations. In 2016 he founded Landsbylaboratoriet (Village laboratory) where he works as artistic director.

SHOSHIN INTERNATIONAL THEATRE RESIDENCIES are training and research sessions dedicated to expanding the field of performer training and studying the link between nature, the rural, and creative processes. The sessions are intended for actors, directors, dancers, coreographers and all those interested in performance or the themes proposed by the trainings, from Romania and abroad. Previous qualification in the field of acting or dancing is not a condition of participation.
The event is co-funded by the Romanian Cultural Institute, Cluj-Napoca Mayor’s Office and City Council, Cluj county Council and Bethlen Gábor Fund.

🇭🇺 HU:

5. Shoshin Nemzetközi Színházi Rezidenciák
BOTOK, KÖVEK ÉS AZ ÉNEKLŐ TEST
A kölcsönösség színháza

A Shoshin Nemzetközi Színházi Rezidenciák 5. kiadása augusztus 12-17. között kerül megrendezésre Mérán, Kolozs megyében, Kolozsvártól nem messze. Az ötnapos workshopot Donald Kitt és Kai Bredholt, az Odin Teatret színészei vezetik.

A képzés két részből áll:

ELSŐ RÉSZ: Donald Kitt vezetésével

1. A résztvevők fizikai tréningje
2. Cselekvések kidolgozása egy tárgy használatán keresztül
3. Hang-kutatás: egy egyéni ritmus felfedezése, térbeli tudatosság és dinamika

A résztvevők munkája egy egyéni anyag megalkotásával kezdődik, ahol a botot, mint partnert használják, és egy montázzsal fejeződik be. A résztvevő szövegek, dalok és a tér használatával fejleszti tovább az egyéni anyagját. A workshop célja olyan folyamatok ösztönzése, amelyek rejtett jelentéseket nyitnak meg.

MÁSODIK RÉSZ: Kai Bredholt vezetésével

Egy montázs-előadás létrehozása és Barter a faluban:

A műhelymunka első részében létrehozott anyagokat felhasználva, valamint saját anyagokat (dalokat, táncokat és verseket) alkalmazva, a résztvevők találkoznak helyi táncosokkal, énekesekkel és zenészekkel, akikkel közösen hozzák létre a végső bartert: egy dalokból és költészetből álló Estélyt.

REGISZTRÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉSI DÍJ
Jelentkezési díj: 200 Euró Nyugat-Európából érkezők számára, 100 Euró kelet-európai résztvevők számára. A részvételi díj fedezi a képzés díját, az étkezést, a szállást, illetve a Kolozsvárról Mérára való szállítás költségeit. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési űrlap beküldésével lehetséges, a következő e-mail címre: [email protected] A jelentkezési űrlap letölthető a következő linkről:
https://drive.google.com/file/d/1Cqr0xBpIrxg0zfVqsKptuLfv3rPDStYL/view?usp=sharing

DONALD KITT Kanadában született 1964-ben, néhány nappal az Odin Teatret megalapítása után. Miután a Winnipeg-i Egyetemen befejezte tanulmányait, 1989-ig számos előadásban szerepelt, ’89-ben pedig társalapítója lett a kanadai Primus Színháznak, amely eredeti, multidiszciplináris jellegű előadások létrehozását tűzte ki célként, melyekkel bejárták Kanadát, az Egyesült Államokat és Európát. Miután a csoport 1998-ban megszüntette tevékenységét, Donald Kitt Olaszországba költözött, ahol előadóművészként, tanárként és gólyaláb-oktatóként dolgozott.
Donald 1996-ban Bali-n kutatta és elsajátította a Topeng táncot a balinéz mester, I Made Djimat irányítása alatt. 2006-ban csatlakozott az Odin Teatret-hez, és most, a színészi munka mellett, rendez, műhelymunkákat vezet, valamint fiatal gólyalábasokat és előadókat irányít, akik barterekben és transformance-okban (egy bizonyos társadalmi miliő teatralizálása) való részvételben érdekeltek Dániában.

KAI BREDHOLT (Dánia) Koppenhágában született. Hajóépítőnek tanult, 1990-től azonban az Odin Teatret színésze, zenésze, zeneszerzője, valamint színházi előadások és kulturális barterek rendezője, amelyek keretében helyi tereket teatralizál, lovakat, traktorokat, költőket, kórusokat, iskolákat, templomokat és kulturális egyesületeket bevonva. 2016-ban megalapította a Landsbylaboratoriet-et (Falusi laboratórium), ahol művészeti vezetőként dolgozik.

A SHOSHIN NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI REZIDENCIÁK célja, hogy kiterjessze a színészképzés lehetőségeit, valamint, hogy megvizsgálja a természet, a vidéki környezet és a kreatív folyamatok közötti kapcsolatot. A foglalkozásokra hazai és külföldi színészek, rendezők, táncosok, koreográfusok, valamint más szakmai területről érkező, a színház iránt érdeklődő személyek érdeklődését várjuk. A részvételnek nem feltétele a színészi vagy táncos előképzettség.

Az esemény létrejöttét a Román Kulturális Intézet, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa, a Kolozs Megyei Tanács, valamint a Bethlen Gábor Alap támogatja.

🇷🇴 RO:

Rezidențele Internaționale de Teatru Shoshin, ediția V.
BEȚE, PIETRE ȘI CORPUL CARE CÂNTĂ
Teatrul reciprocității

Cea de-a 5-a ediție a Rezidențelor Internaționale de Teatru Shoshin va avea loc în perioada 12-17 august în satul Mera din județul Cluj, în apropierea orașului Cluj-Napoca. Va fi un atelier de 5 zile cu Donald Kitt și Kai Bredholt, actori al Odin teatret (Danemarca).
Munca va fi împărțită în două părți:

Prima parte: cu Donald Kitt

1. antrenamentul fizic al actorului/performerului
2. dezvoltarea unor acțiuni prin intermediul utilizării unui obiect
3. explorare vocală: descoperirea ritmului individual, conștientizare spațială și dinamism

Munca participantului evoluează începând cu crearea unui material personal cu bățul drept partener, și se culminează într-un montaj. De-a lungul dezvoltării materialului, performerul îl va împleti cu texte, cântece și cu utilizarea spațiului. Atelierul urmărește să încurajeze un proces personal care deschide înțelesuri ascunse.

A doua parte: Cu Kai Bredholt

Crearea unui montaj (spectacol) și Barter în sat

Folosind materialele create în prima parte a atelierului, precum și materiale personale (cântece, dans și poezie), participanții se vor întâlni cu cântăreți, muzicieni și dansatori din satul local și împreună cu ei vor organiza un Barter final: un Banchet cu cântece și poezii.

TAXA DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE
Taxă de participare: 200 euro pentru participanții din Europa de Vest, 100 euro pentru participanții din Europa de Est. Taxa include training-ul, cazarea (în camere libere la săteni), mâncarea și transportul de la Cluj Napoca la Mera. Pentru a vă înscrie la atelier, vă rugăm să trimiteți un formular completat la [email protected] Formularul de aplicare poate fi descărcat de la: https://drive.google.com/open?id=12FwVXq_nuLinsAYRIeyKPWE-NRlc8KI5

DONALD KITT s-a născut în Canada în 1964, la doar câteva zile după nașterea lui Odin Teatret. După ce a studiat la Universitatea din Winnipeg, a jucat în mai multe spectacole până în 1989, când a co-creat Teatrul Primus din Canada, o companie dedicată creării unor spectacole originale, multidisciplinare, care au vizitat întreaga Canada, SUA și Europa. După ce grupul și-a încetat activitatea în 1998, Donald Kitt s-a mutat în Italia, unde a lucrat ca artist, profesor și instructor. Donald a studiat și a practicat dans Topeng în Bali (1996) sub îndrumarea maestrului balinez I Made Djimat. În 2006, Donald s-a alăturat companiei Odin Teatret, iar acum, în afara mucii ca și actor, el regizează, joacă pe picioroange, conduce ateliere și instruiește tineri artișt implicați în bartere sau transformance-uri (teatralizarea unui anumit mediu social) în Danemarca.

KAI BREDHOLT (Danemarca) s-a născut în Copenhaga. A fost educat ca și constructor de bărci, dar din 1990 lucrează ca actor, muzician și compozitor la Odin Teatret, precum și ca regizor al unor spectacole de teatru și bartere culturale, în cadrul căreia teatralizează spațiile locale și implică cai, tractoare, poeți, coruri, școli, biserici și asociații culturale. În 2016 a înființat Landsbylaboratoriet (Laboratorul satului), unde lucrează ca director artistic.

REZIDENȚELE INTERNAȚIONALE DE TEATRU SHOSHIN sunt sesiuni de instruire și cercetare dedicate extinderii domeniului de formare a artistului și studierea legăturii dintre natură, mediul rural și procesul creativ. Sesiunile sunt destinate actorilor, regizorilor, dansatorilor, coreografilor din țară și din străinătate, și tuturor celor interesați de spectacole sau de temele propuse de atelierele. Calificarea anterioară în domeniul actoriei sau dansului nu este o condiție de participare.

Evenimentul este co-finanțat de Intitutul Cultural Român (ICR), Primăria și Consiliul Local al Munucipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, și Fundația Bethlen Gábor (BGA).