Loading Evenimente

« Înapoi la Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

vineri, 4 octombrie 2019 la ora 18:00 - 20:00

Detalii

Data:
vineri, 4 octombrie 2019
Timp:
18:00 - 20:00
Eveniment Categories:
, , ,
Sit web:
https://www.facebook.com/events/471502560245430

Locație

Fabrica de Pensule
Fabrica de Pensule Henri Barbusse 59-61
Cluj-Napoca, 400616 RO
+ Harta Google
Location : Încărcați harta

RO↓ EN↓↓

Vernisaj: 4 octombrie 2019, ora 18:00
Expoziție: 4 octombrie 2019 – 1 noiembrie 2019
?Pilot, Fabrica de Pensule

Curatori: Mihai Iepure-Górski, Răzvan Anton

Participanți: Matei Bejenaru, Cristina Bogdan, Ágnes-Evelin Kispál și Attila Kispál, Könczei Csilla, Monotremu, Tim Nădășan, Alina Șerban și Ștefania Ferchedău, Raluca Voinea

Moment aniversar sau moment post existențial – plasat într-un scenariu post-apocaliptic – când existența noastră nu mai are de-a face cu supraviețuirea (deja clasată), ci mai degrabă devine o vedenie, deloc aievea. 1 sau 10 ani înseamnă același lucru față de un timp la care ne raportăm acum, un timp total, continuu, atemporal, timpul culturii noastre a tuturor (iarna vrajbei noastre). Nu vorbim de supraviețuire, de rezistență, vorbim de existență. Acum la 10 ani ajungem să ne întrebăm nu dacă vom rezista, ci dacă am existat vreodată.

Privim în jur spre alte locuri ferite de acest deșert crud de asfalt în care absolut tot pare să dispară în fața unui monstru care înghite tot (inclusiv oamenii) și transformă tot în asfalt, mașini și office buildings.

Cine sunt acești oameni care constituie așa-zisul sector independent, independenții, sau mai degrabă ce sunt ei?
Ce tip de condiții le-a dat naștere, ce i-a ținut în viață până acum și când vor fi sacrificați? Pentru ce vor fi sacrificați? Vor fi ținuți minte?

Luăm mostre, probe ale existenței, prezenței, ocurenței lor atât de rare. Ei sunt acum ai noștri și noi suntem ai lor, sfârșitul lor este sfârșitul nostru. Privirea lor este privirea noastră. Vorbim de colectiv de o privire colectivă care ne privește înapoi, care stabilește, decretează destinul nostru în mod concis, direct, trasat, clasat. Mesii.

Concluzii nu avem, avem doar voci care șoptesc molcom, vorbesc despre noi acum, înapoi și înainte, tot simultan. Anii 90, 2000, 2010, 2020 sau 20 20 sunt totuna.
Artă? Nu mai e despre artă și posibil că nu a fost despre artă vreodată. Ceea ce numim acum artă e doar pretext pentru viață, pentru a fi.

Ce mai e de făcut? Sună absolut cunoscut acest enunț, pentru că este cunoscut. Găsim ceva care să justifice faptul în sine de a face ceva, de a acționa sau de a continua? Poate inerția să rămână, cea care să ne împingă. Desprinși însă de ea, desprinși de punctul dinapoi și de cel dinainte rămânem ficși, inerți, perplecși.

Parteneri: Institutul Prezentului, IDEA, B5 Studio, Casa Tranzit, ODD, Tranzit.org/ro, Magma, Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca, Centrul de Fotografie Contemporană, Iaşi – RO
Parteneri media: Radio Cluj, EBS Radio, TVR Cluj, Observator cultural, Zile si Nopti, Cluj Life, Cluj.com – Ghid Local, Transindex.ro, Modernism Punct Ro, Maszol.ro, LiterNet.ro

Evenimentul face parte din proiectul Lucrări de reconversie și se desfășoară în cadrul programului Fabrica de Pensule – 10 ani.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Proiect susținut de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

__________________

The Collective Gaze: Samples of something that concerns us all
Opening: October 4th 2019, 6 pm
Exhibition: October 4th – November 1st 2019
?Pilot, The Paintbrush Factory

Curators: Mihai Iepure-Górski, Răzvan Anton

Participants: Matei Bejenaru, Cristina Bogdan, Ágnes-Evelin Kispál și Attila Kispál, Könczei Csilla, Monotremu, Tim Nădășan, Alina Șerban and Ștefania Ferchedău, Raluca Voinea

An anniversary moment or a post-existence moment – placed in a post-apocalyptic scenario – when our existence no longer has to do with survival (already classified), but rather becomes an apparition, not at all real. 1 year or 10 mean the same thing when relating to a complete, continuous, timeless time, the time of our culture (the winter of our discontent). We are not talking about survival, nor resistance, but existence. Now, after 10 years, we come to ask ourselves not if we’ll resist, but if we have ever existed.

We look around for other safe places, safe from this raw asphalt desert, where things seem to disappear in front of a monster that swallows everything (including people) and transforms everything into asphalt, cars and office buildings.

Who are these people that make up this so-called independent sector, the independents, or rather, what are they? What kind of conditions made them, what kept them alive until now and when will they be sacrificed? What will they be sacrificed for? Will they be remembered? We take samples of their existence, their presence, their rare occurrence. They are now ours and we are theirs, their end is our end. Their look is our look. We are talking about a collective, and a collective look that looks back at us, that establishes, decides our destiny in a concise, direct, marked, classified way. Messiahs.

We don’t have conclusions, only voices that whisper softly, they are talking about us now, back and forth, at the same time. The 90’s, 2000, 2010, 2020 or 20 20 are the same.
Art? It’s not about art anymore and maybe it never has been. What we now call art is just an excuse for life, for being.
What else is there to do? This sentence sounds perfectly familiar, because it is familiar. Do we find something to justify the act itself of doing, taking action or continuing? Maybe it’s inertia that remains, the one that pushes us. Disengaged from it, however, disengaged from the rear point and the ahead point, we stand still, inert, perplexed.

Partners: Institutul Prezentului, IDEA, B5 Studio, Casa Tranzit, ODD, Tranzit.org/ro, Magma, Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca, Centrul de Fotografie Contemporană, Iaşi – RO

Media Partners: Radio Cluj, EBS Radio, TVR Cluj, Observator cultural, Zile si Nopti, Cluj Life, Cluj.com – Ghid Local, Transindex.ro, Modernism Punct Ro, Maszol.ro, LiterNet.ro

The event is part of the Lucrări de reconversie project and Fabrica de Pensule – 10 ani.

Cultural project cofinanced by The Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The Administration of the National Cultural Fund is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Project supported by Cluj-Napoca City Hall and Local Council.