Loading Evenimente

« Înapoi la Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

marți, 3 decembrie 2019 la ora 18:30 - 20:30

Detalii

Data:
marți, 3 decembrie 2019
Timp:
18:30 - 20:30
Eveniment Categories:
, , , , ,
Sit web:
https://www.facebook.com/events/477302412905294

Locație

Platinia Conference Hall
Platinia Conference Hall 2-6 Calea Manastur
Cluj-Napoca, 400372 RO
+ Harta Google
Location : Încărcați harta

? Cluj Gender Forum: Civic Roundtable on Equality, Opportunity & Safety | December 3 | 18h30 – 20h30 | Sala Van Gogh, Platinia Conference Hall ?

[EN] We are excited to invite you to the first Cluj Gender Forum on ‘Equality, Opportunity & Safety: Developing Input for Policy and Practice for Cluj’. The Forum will bring together civic organisations, local institutions, companies, consulates, chambers of commerce, academics, experts and professional associations as well as individuals proactively addressing issues of gender opportunity, equality and safety.

The Cluj Gender Forum Civic Roundtable will provide a practical space in which participants will be able to bring forth and identify together key recommendations and priorities for the City of Cluj and its environs to address issues related to:

? Ensuring equality and opportunity for all citizens and developing Cluj as a leading, innovative and model city for gender equality, opportunity and innovation;

? Supporting empowerment, equality, recognition and leadership of women across all professional fields and sectors;

?Ensuring safety and well-being and preventing violence, harassment and discrimination with particular attention to addressing and preventing all forms of gender-based violence and discrimination – in public, in the home, in the work place and elsewhere;

The Forum will take the first steps to developing a ‘road map’ and future vision for Cluj, identifying and analysing key needs and concrete goals and objectives for improving opportunity, equality and safety in Cluj.

The aim of the Forums is to improve collaboration amongst key actors addressing gender, gender-based violence, and empowerment in Cluj. While there are many superb organisations active in the city today, there is little active collaboration and joint engagement. Many efforts are implemented in silos or without the support they should have from key institutions in the city.

The Cluj Gender Forum has been created to address this gap. The first Forum will be followed by a Policy Round Table with Cluj City Hall in which the results and key recommendations of the Forum will be brought forward and shared with Cluj City Hall and key institutions in the City. The 2nd will be organised in the first quarter of 2020 to support continued momentum and joint engagement to achieve real, practical change in Cluj.

The Forum is open to all who are actively engaged in addressing these issues. We particularly invite:

?Civic organisations and NGOs addressing equality, opportunity, gender-based violence and women’s rights and rights of different gender communities including LGBTQI

?Professional Associations, Organisations and Women’s Business, Artistic, Scientific and Cultural Groups

? Businesses, Companies, Professional Associations and Chambers of Commerce committed to or exploring how to best ensure equality and opportunity-based work environments and harassment and sexual-violence free work environments

? Academics and Experts in the Field

? Cultural Associations and Institutions

? Consulates and Embassy Representatives

? Local Authorities and Public Institutions mandated or with motivation and interest to address these issues

To participate, please complete the registration form here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLuRQArgDmB3yCyMyiy0tBkrpcPh7dpyipDlWGdj4p2vwp7w/viewform?usp=sf_link

[RO] Avem deosebita plăcere de a vă invita la prima ediţie a evenimentului Cluj Gender Forum, pe tema Egalităţii, Oportunităţilor şi a Siguranţei de gen: Dezvoltarea de idei şi iniţiative pentru Politici şi Practici în Cluj. Forumul va oferi un spaţiu de dezbatere şi va aduce împreună organizaţii din sfera societăţii civile, instituţii locale, companii, consulate, camere de comerţ, cadre didactice, experţi şi asociaţii profesionale, precum şi persoane proactive interesate de aspectele Egalităţii, Oportunităţilor şi a Siguranţei în contextul de gen.

Masa rotundă din cadrul evenimentului Cluj Gender Forum va oferi un spaţiu propice pentru participanţi, în care aceştia vor explora împreună propuneri pentru identificarea priorităţilor şi a recomandărilor esenţiale de implementat în Municipiul Cluj şi a împrejurimile acestuia. Vor fi abordate tematici legate de:

? Asigurarea oportunităţilor egale şi a egalităţii pentru toţi cetăţenii şi dezvoltarea Clujului într-un oraş inovativ, un oraş model în domeniul egalităţii, oportunităţilor şi a siguranţei de gen;

? Promovarea egalităţii, a recunoaşterii, a împuternicirii şi a leadership-ului femeilor din toate sectoarele şi ariile profesionale;

? Asigurarea siguranţei şi a bunăstării şi prevenirea violenţei, a hărţuirii şi a discriminării de gen, cu o atenţie specială dedicată abordării şi prevenirii tuturor formelor de violenţă de gen şi discriminare – în mediul public, domestic, la locul de muncă şi în alte medii;

Întâlnirea va fi un prim pas în crearea unui îndrumar şi a unei viziuni de viitor pentru Cluj, identificând şi analizând nevoile esenţiale şi obiectivele concrete pentru îmbunătăţirea oportunităţilor, egalităţii şi siguranţei în Cluj.

Scopul evenimentului este să îmbunătăţească colaborarea dintre actorii cheie implicaţi în iniţiative privind egalitatea de gen şi combaterea violenţei de gen din Cluj. Există multe organizaţii active de calitate în prezent în oraş, însă colaborările şi acţiunile comune sunt prea puţine. Sunt depuse multe eforturi pentru implementarea iniţiativelor individuale organizaţionale, fără o acţiune comună şi fără a beneficia de sprijinul necesar din partea instituţiilor Clujului.

Evenimentul Cluj Gender Forum a fost conceput pentru a crea acţiune comună, cu implicarea şi mobilizarea actorilor organizaţionali şi instituţionali esenţiali. Primul Forum va fi urmat de o masă rotundă pe tema Politicilor cu Primăria Cluj, în cadrul căreia vor fi prezentate şi discutate rezultatele şi recomandările esenţiale stabilite de participanţii la Forum, cu reprezentanţi ai primăriei şi ale instituţiilor cheie din oraş. În primul trimestru al lui 2020, un al doilea eveniment Forum va fi organizat pentru a oferi un ritm susţinut mobilizării şi o acţiune comună pentru a aduce o reală schimbare în Cluj.

Evenimentul Forum este deschis pentru oricine este implicat activ sau interesat de aceste teme. În mod deosebit dorim să invităm:

? Organizaţii din sfera societăţii civile şi organizaţii non-guvernamentale care activează în arii conexe egalităţii, oportunităţilor şi siguranţei de gen, a prevenirii violenţei de gen, drepturile femeilor şi drepturile persoanelor aparţinând diverselor comunităţi de gen, inclusiv LGBTQI

?Asociaţii Profesionale, Organizaţii şi Grupuri Business, Artistice, Ştiinţifice şi Culturale ale Femeilor

?Firme, Companii, Asociaţii Profesionale şi Camere de Comerţ, Instituţii determinate să exploreze şi implementeze modalităţi de asigurare a egalităţii de gen, de creare a unui mediu lucrativ bazat pe oportunităţi egale şi lipsit de acte de hărţuire şi violenţă sexuală

? Cadre Didactice şi Experţi în Domeniu

?Asociaţii şi Instituţii Culturale

?Reprezentanţi ai Consulatelor şi ale Ambasadelor

?Autorităţi Locale şi Instituţii Publice mandatate sau determinate să adreseze aceste teme.

Pentru înscriere, vă rugăm să completaţi formularul de mai jos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNTfChfjiE7oVuceIY5msC0oCWBbHGpYl8qiedrev336iWjg/viewform?usp=sf_link